Orzeł
A A A

dr Artur Budzowski

drukuj drukuj
dr Artur Budzowski
Doktor nauk chemicznych ze specjalnością chemia organiczna, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przebywał na stypendium postdoktoranckim Fundacji Legerlotza na Uniwersytecie w Zurichu w latach 2003-2004. Zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od roku 2005.

Badania naukowe z zakresu chemii organicznej dotyczyły głównie syntezy związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej, przy wykorzystaniu reakcji Dielsa-Aldera w układach heterodienowych, reakcji addycji Michaela, a także reakcji domino, czyli spontanicznych sekwencji reakcji następczych. W latach 2003, 2004 podczas stażu w Uniwersytecie w Zurichu, prowadził prace nad syntezą peptydów zawierających atomy siarki wprowadzane selektywnie do wiązań peptydowych, a także reakcjami ekspansji pierścieni azirynowych, prowadzących do cyklicznych pochodnych peptydów.
Z Krakowską Akademią związany od roku 2005, współorganizował studia z zakresu ochrony środowiska. Od roku 2008 zatrudniony na stanowisku adiunkta. W latach 2009-2012 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz w latach 2012 – 2017 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Bieżąca działalność dydaktyczna związana jest z kierunkiem lekarskim oraz kosmetologią.

Działalność naukowa w Krakowskiej Akademii jest związana jest z chemią surowców kosmetycznych i problematyką bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

W wolnych chwilach zajmuje się fotografią zabytków techniki kolejnictwa.

Wybrane publikacje:

  • K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski, Hetero-Diels-Alder Reactions of Enaminothione with Electrophilic Olefins. Synthesis of 2- Furyl Substituted 2H-Thiopyrans. Zeitschrift für Naturforschung 2002, 57 b, 637-644.
  • K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski, Diastereoselective Diels-Alder Reaction of 2-Thienyl and 2-Furyl Substituted 3 Propenethioamides with Electron Deficient Dienophiles Monatshefte für Chemie 2004, 135, 97-108.
  • A. Budzowski, A. Linden, H. Heimgartner, Synthesis of Perhydropyrrolo[1,2-a]Pyrazine-1,4-Diones and their Sulfur-Analogues by Ring Enlargement of N-(2H-Azirin-3-yl)-L-prolinates. Heterocycles 2004, 64, 417-435.
  • A. Budzowski, M. Pitak, K. Stadnicka, Synthesis of Polycyclic Monothioimides via a Domino Reaction of ß-aminocycloalkenethioamides. Monatshefte für Chemie 2007, 138, 1257-1266.
  • A. Budzowski, A. Linden, H. Heimgartner, The ‚Azirine/Oxazolone Approach’ to the Synthesis of Aib-Pro Endothiopeptides. Helvetica Chimica Acta 2008, 91, 1471-1488.
  • K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski,  R. Gil, P. Serda, A new rearrangement of spiro[indane-1,3’-thio phene] and spiro[naphthalene-1,3’-thiophene] derivatives accompanied by opening of the cycloalkane ring. Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly 2010, 141, 63-74.
  • A. Budzowski, Zarządzanie bezpieczeństwem produktów kosmetycznych w świetle nowych przepisów unijnych. Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka 2012, 4 (IX): 23-39.
  • A. Budzowski, Problem międzynarodowych połączeń kolejowych Krakowa w kontekście aktualnego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Transport miejski i regionalny 2015, 1: 15-23.
  • D. Lizak, A. Budzowski, M. Seń, W. Czarny, Przegląd antropometrycznych mierników otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyłości. Hygeia Public Health 2016, 51(2), 124-133.
  • A. Budzowski, R. Gil, Surowce kosmetyczne o działaniu samoopalającym i brązującym. Polish Journal of Cosmetology 2016, 19(3): 190-198.
wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito