Orzeł
A A A

Władze uczelni

drukuj drukuj

Rektor prof. KAAFM dr Klemens Budzowski

prof. KAAFM dr Klemens Budzowski
prof. KAAFM dr Klemens Budzowski

Absolwent WSE Kraków, pracę doktorską obronił w 1979 w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, asystent, adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego (w okresie 1.11.1972 – 30.09.2006 r. w wymiarze 1/1 etatu) AE Kraków, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Handlu Zagranicznego Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego.

Autor i współautor 133 publikacji naukowych w tym 26 opublikowanych za granicą w językach; angielskim, rosyjskim, słowackim, serbskim, ukraińskim. Publikacje to: monografie, 7 podręczników z zakresu Ekonomiki handlu zagranicznego, Ekonomicznych problemów eksportu budownictwa,  artykuły i referaty naukowe, współredakcja (razem z prof. dr hab. S. Wydymusem) 10 książek wydanych jako materiały z ogólnopolskich konferencji naukowych. Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady (Ekonomika handlu zagranicznego, Eksport budownictwa, Polityka celna, Polityka handlu zagranicznego, Handel międzynarodowy, Biznes plan), seminaria magisterskie i licencjackie (promotor ponad 600 prac dyplomowych i kilkudziesięciu prac dyplomowych na studiach podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego).

Współzałożyciel a od 1993 roku właściciel Biura Consultingu i Szkolenia „Prohazet” w Krakowie, w którym przygotowano pod jego kierunkiem i nadzorem autorskim ponad 150 opracowań naukowych, ekspertyz, biznes planów, analiz typu prefeasibility i feasibility study, badań rynku, analiz marketingowych dla polskich i zagranicznych firm. W latach 1997-1998 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego S.A. (obecnie MARR S.A. Kraków), Członek rad nadzorczych; Szpitala Zakonu Bonifratrów im. Jana Grandego w Krakowie (1997-1998), FEWB Metalplast Kraków (w latach 1995-1997, 2000-2010), Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów sp. z  o.o. (1997-1998), KS Cracovia (obecnie – trzecia kadencja).

Odznaczenia: Srebrna Odznaka za Pracę Społeczną dla m. Krakowa (16.04.1985), Odznaka za Zasługi dla Kielecczyzny (3.07.1985), Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (16.06.1987), Złota Odznaka za Pracę Społeczną Dla Miasta Krakowa (16.06.1988), Srebrny Krzyż Zasługi (7.09.1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (14.09.1999), Złoty Krzyż Zasługi (15.06.2000). Pierwszy prezes (lata 1999-2000) Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego sp. z o.o., Założyciela KA AFM. Doktor h. c. Międzynarodowego Ekonomiczno-Humanistycznego Uniwersytetu im. S. Demianczuka na Ukrainie (2013).

Profesor nadzwyczajny i Kanclerz Krakowskiej Akademii w latach 2000-2019. Od 1 października 2019 Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Senat Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Pełnomocnicy Rektora i Rzecznicy

Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. Jerzy Malec

prof. dr hab. Jerzy Malec
prof. dr hab. Jerzy Malec

Pierwszy zastępca Rektora. Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa w Akademii. Autor ponad 150 publikacji, w tym kilku książek z zakresu historii administracji, historii ustroju oraz dziejów federalizmu polskiego i europejskiego. Stypendysta Uniwersytetu Genewskiego oraz wielokrotnie Instytutu Maxa Plancka ds. Europejskiej Historii Prawa we Frankfurcie nad Menem.

Od 2002 do 2007 roku ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy MNiSzW. W latach 2000-02 dziekan Wydziału Administracji, a następnie Wydziału Prawa i Administracji KSW. Były prorektor do spraw studenckich a w latach 2005-2019 Rektor Krakowskiej Akademii. Od 1 października 2019 Prorektor ds. Ogólnych i Pierwszy zastępca Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2005-2008 Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich a obecnie Honorowy Przewodniczący KRZaSP. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN w kadencji 2015-2018.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (w kadencji 2012-2016). Profesor Honorowy Uniwersytetu 6 Października w Egipcie. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.). W 2015 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S. Skoworody w Charkowie, Uniwersytetu Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie oraz Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego im. Akademika Stepana Demianchuka w Równym.

Prorektor ds. Nauki i Nauczania prof. KAAFM dr hab. Marcin Pieniążek

dr Marcin Pieniążek

Doktor habilitowany nauk prawnych. Autor 50 publikacji z zakresu filozofii prawa oraz etyki prawniczej. Absolwent The European Academy of Legal Theory z siedzibą w Brukseli (LL.M., magna cum laude). W latach 2008 – 2012 Prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii. Były pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych ds. badań naukowych; były kierownik Szkoły Prawa Angielskiego WPAiSM. Recenzent zewnętrzny Narodowego Centrum Nauki. Członek Rady Instytutu Etyki Prawniczej.

Rektorat

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, II piętro
e-mail:

 

Sekretariat Rektora:
pok. B 221, tel. 12 252 46 50; fax.: 12 252 46 51 - mgr Aneta Rapkiewicz, e-mail:

Sekretariat Prorektora ds. ogólnych:
pok. B 212, tel. 12 252 46 75 - mgr Mariola Pagacz, e-mail:

Sekretariat Prorektora ds. nauki i nauczania:
pok. B 221, tel. 12 252 46 52; fax.: 12 252 46 51 - mgr Ewa Przyjemska-Tokarczyk, e-mail:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito