Orzeł
A A A

Biuro Prasowe

drukuj drukuj

INICJATYWY POMOCOWE DLA POTRZEBUJĄCYCH REALIZOWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ „FRYCZA” W OBLICZU WOJNY NA UKRAINIE

11-03-2022

Najbliższą nam, jako społeczności „Frycza” grupą potrzebującą pomocy w obliczu wojny na Ukrainie, są nasi studenci z tego kraju, których wojna zastała w Polsce i ci, którzy przed wojną do Polski uciekli. Przyjechali do Krakowa także ich bliscy: matki, młodsze rodzeństwo. Ich sytuacja jest bardzo zła. Środki finansowe, które posiadali, ze względu na słabnący kurs hrywny, nie pozwalają na utrzymanie się i przeżycie. Często brakuje pieniędzy na jedzenie i artykuły pierwszej potrzeby. Przychodzą również prośby o pomoc od ukraińskich uczelni, z którymi Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ma umowy o współpracy. W potrzebie jest Międzynarodowy Ekonomiczno-Humanistyczny Uniwersytet im. Stepana Diemianchuka w Równem. To pierwsza uczelnia, z którą Krakowska Akademia nawiązała współpracę międzynarodową.

Z różnymi inicjatywami pomocowymi wyszła cała nasza społeczność akademicka:

Zbiórka rzeczowa #SolidarnizUkrainą, której inicjatorem są studenci prawa. Zbiórkę prowadzi Samorząd Studentów Krakowskiej Akademii. Zbierane są artykuły żywnościowe, higieniczne, papiernicze. Do wszystkich studentów z Ukrainy rozesłano mailowo zapytania dotyczące ich sytuacji, miejsca pobytu i potrzeb. Studenci proszą o chleb, konserwy, trwałe artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, a ponieważ są z nimi malutkie dzieci i niemowlęta – potrzebne są także pampersy, chusteczki nawilżane, żywność dla niemowląt w słoiczkach. Tym co zbierzemy chcemy podzielić się Ukraińcami przebywającymi na Ukrainie. Planujemy więc transport do Równego, a jeśli ze względu na działania wojenne nie uda się dotrzeć do tego miasta, dary zostaną przekazane do Lwowa.

Wewnętrzna pracownicza zbiórka pieniężna – za zebrane środki zakupione zostaną artykuły pierwszej potrzeby i przekazane do Równego lub Lwowa

Akcja #JA ZAPRASZAM zorganizowana wspólnie z ajentami stołówki studenckiej Kwadrans Akademicki. Można będzie kupić obiad w Akademickim Kwadransie a paragony i wpłaty będą zamieniane na vouchery i przekazywane potrzebującym takiej pomocy studentom z Ukrainy. Akcja rusza 14 marca. Organizacyjnie wspierają ją studenci Studenckiej Poradni Prawnej.

Zbiórka Medycy Medykom – inicjatywa oddolna, prowadzona wyłącznie przez studentów kierunków medycznych (grupa Medycy z Frycza). Szczegóły akcji można znaleźć na profilu FB Medycy z Frycza. Za zebrane środki studenci kupują leki i najpotrzebniejsze artykuły medyczne według zapotrzebowania przesyłanego z ukraińskich szpitali. Pierwszy transport zakupionych artykułów został przekazany i już dotarł do szpitala w Winnicy.

W przygotowaniu jest zbiórka rzeczowa na rzecz pomocy zwierzętom ratowanym z Ukrainy.

Wszystkie inicjatywy pomocowe koordynuje profesor Julia Stanek, powołana na stanowisko pełnomocnika ds. pomocy studentom z Ukrainy.

Uczelnia uruchomiła wsparcie organizacyjne, finansowe, prawne i psychologiczne dla ukraińskich studentów potrzebujących pomocy.

Aby umożliwić kontynuowanie nauki, studenci w zależności od sytuacji w jakiej się znaleźli mogą przejść na indywidualną organizację studiów, otrzymać urlopy od zajęć, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę studiowanego kierunku uczestniczyć w zajęciach online. Wypłacane są zapomogi pieniężne z funduszu świadczeń dla studentów. Studencka Poradnia Prawna świadczy bezpłatną pomoc prawną studentom z Ukrainy. Działa bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów z Ukrainy na miejscu na terenie kampusu i w akademiku.

Senat Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w oficjalnym stanowisku stanowczo potępił agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę, wyraził solidarność się z narodem ukraińskim i zadeklarował wszelką możliwą pomoc i wsparcie Ukraińcom licznie studiującym na naszej uczelni.

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego studiuje 1470 studentów z Ukrainy. To największa w Krakowie ukraińska społeczność studencka.

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito