Orzeł
A A A

Biuro Prasowe

drukuj drukuj

Współpraca ze Szpitalem na Klinach rozpoczęta

04-06-2019

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła współpracę ze  Szpitalem na Klinach

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od 3 lat, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, kształci studentów na kierunku lekarskim w języku polskim i angielskim oraz prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. We współpracy z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Akademii Szpital na Klinach rozpoczął działalność dydaktyczną oraz naukową związaną z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital na Klinach zawarł z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego umowę o współpracy w zakresie odbywania przez studentów kierunku lekarskiego zajęć klinicznych oraz praktyk, tworzenia oddziałów klinicznych i prowadzenia badań naukowych na bazie działalności leczniczej prowadzonej przez Szpital  z wykorzystaniem sprzętu, aparatury i zaplecza będącego w dyspozycji obu jednostek. Współpraca pozwala kształcić przyszłych lekarzy w znakomicie wyposażonym szpitalu równocześnie tworząc warunki do jego dynamicznego rozwoju wynikającego z prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej.”mówi prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski, Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

 

Przygotowany program jest doceniany przez studentów. Michał Gołąbek student, przewodniczący sekcji ginekologicznej koła naukowego podkreśla - "Zdecydowałem się na studiowanie na Krakowskiej Akademii ponieważ zainteresował mnie nowoczesny i ciekawy sposób nauczania, możliwość kontaktu z pacjentami od pierwszego roku oraz niespotykany na skalę Polską dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii nie tylko dla kadry wykładającej ale również dla nas, dla studentów".

 

W maju Klinika Ginekologii i Uroginekologii Krakowskiej Akademii mieszcząca się w Szpitalu na Klinach uzyskała grant ze środków statutowych Uczelni, który pozwoli na prowadzenie badań w obszarze diagnostyki urodynamicznej w chorobach związanych z nietrzymaniem moczu.  Badania te dotyczą tzw. profilometrii przestrzennej. Ta nowa metoda pozwala na trójwymiarowe obrazowanie ciśnień panujących na całej długości cewki moczowej. Pozwala to na dokładniejszą niż dotychczas diagnostykę nietrzymania moczu, ale daje również lepszy wgląd w patofizjologię cewki moczowej.

 

W ramach Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa wykonywane są nowatorskie małoinwazyjne operacje naprawy dna miednicy oraz nietrzymania moczu. Lekarze pracujący na Oddziale rozwijają te metody operacyjne i badają ich skuteczność. „Jest to bardzo ważne, gdyż problemy uroginekologiczne już teraz dotyczą ponad 30% populacji kobiet, a w związku ze starzeniem się społeczeństwa należy spodziewać się, że odsetek ten w następnych latach będzie rósł.” – mówi dr Paweł  Szymanowski, kierownik Oddziału Klinicznego.

 

Drugim ważnym kierunkiem badań jest ginekologia onkologiczna. W tym zakresie Klinika planuje badania skuteczności małoinwazyjnych metod operacyjnych z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci szczególnie w raku szyjki i trzonu macicy. „Robot da Vinci daje z jednej strony lekarzowi bardzo dokładny obraz jamy brzusznej w technice 3D, z drugiej zaś niespotykaną dotychczas w chirurgii precyzję ruchów.” – kontynuuje dr Paweł  Szymanowski .

 

 

Wspólne plany Krakowskiej Akademii oraz Szpitala na Klinach to między innymi utworzenie Centrum Szkoleniowego z zakresu małoinwazyjnych technik operacyjnych w tym wspieranych metodami robotycznymi, rozwój programu dydaktyczno- naukowego oraz szkoleń podyplomowych dla lekarzy. 

 

 „Cieszymy się, że poza aktywnością w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych możemy uczestniczyć w programach dydaktycznych i naukowych, a także rozwijać szkolenia podyplomowe lekarzy w zakresach dotychczas niedostępnych w Polsce, w tym w zakresie chirurgii z wykorzystaniem systemu da Vinci – mówi Józefa Job, Dyrektor Szpitala na Klinach

 

Szpital na Klinach – NAJBLIŻEJ PACJENTÓW

Nowoczesny szpital XXI wieku to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy najwybitniejszych w swoich specjalizacjach lekarzy z ultranowoczesnym, sprzętem budując jeden z najbardziej efektywnych
i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ale to coś więcej. Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach wyznacza
dziś standardy prywatnej opieki szpitalnej spełniając oczekiwania swoich Pacjentów na każdym etapie kontaktu z placówką i jej całym zespołem. Szpital tworzy ponad 100-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują najlepsze kliniczne praktyki na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje kompleksową opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej.

Więcej informacji: www.szpitalnaklinach.pl

 

Biuro Prasowe
Grupa Neo Hospital, do której należy Szpital na Klinach

Agnieszka Borkowska, Propublic
tel. + 48 660 545 811
e-mail: agnieszka.borkowska@propublic.pl

 

Biuro prasowe

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

rzecznik prasowy: Anna Cieślak

tel. + 48 606 978 022

e-mail: rzecznik@afm.edu.pl

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito