Orzeł
A A A

Akademia

drukuj drukuj

Kontakt

Dane kontaktowe

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Oferujemy studentom 22 kierunki studiów licencjackich I stopnia, uzupełniających II stopnia i jednolitych magisterskich, studia MBA realizowane we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem w Bedfordshire, studia i seminaria doktoranckie oraz studia podyplomowe. W lipcu 2015 roku jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim i w roku akademickim 2016/17 studia medyczne rozpoczął pierwszy rocznik studentów.

Uczelnia posiada nowoczesny kampus z trzema budynkami, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym i radiowym, strzelnicą i zapleczem sportowym, kafejkami i stołówką, księgarnią, przychodnią lekarską. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Krakowska Akademia plasuje się wysoko w rankingach uczelni wyższych. Od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych w Małopolsce. Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymaliśmy nagrodę specjalną towarzyszącą Rankingowi Uczelni Wyższych 2015 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy - Awans Roku 2015 za spektakularny skok (na miejsce 7) w ogólnopolskim Rankingu Niepublicznych Uczelni Akademickich. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców (II miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii preferencje pracodawców w Rankingu Perspektyw 2016).
Od lat budujemy własną kadrę naukowo-dydaktyczną, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożyliśmy skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia. Współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych.
Wszystko to sytuuje Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na ugruntowanej pozycji na polskim rynku edukacyjnym.

Historia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła działalność jako Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 roku (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 36).
Podstawowe struktury administracyjne zostały utworzone wiosną 2000 r. Wówczas też, rozpoczęto rekrutację studentów na pierwszy rok studiów. Z dniem 1 października 2000 roku uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 7 specjalnościach: handel zagraniczny, amerykanistyka, integracja europejska, administracja publiczna, zarządzanie, marketing oraz nauki o rodzinie.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2002 roku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 141.

17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Na tej podstawie uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy na: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zgodę na zmianę nazwy uczelnia uzyskała 27 lutego 2009 roku.

30 maja 2016 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Nauk o Bezpieczeństwie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Akademia w rejestrze uczelni

W wykazie uczelni niepublicznych, wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdujemy się pod numerem 242.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito