Orzeł
A A A

Zarządzenia Władz Uczelni

drukuj drukuj

Zarządzenie Rektora Nr 67 z dnia 29 października 2021 r. Zarządzenie Rektora w sprawie godzin rektorskich ustanowionych na dzień 2 listopada 2021 r

Zarządzenie Rektora w sprawie godzin rektorskich ustanowionych na dzień 2 listopada 2021 r

Zarządzenie Rektora Nr 63/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 63/2021 Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzenia działalnosci naukowej. 

Zarządzenie Rektora Nr 62/2020 z dnia 15 października 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 62/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Rektora Nr 61/2021 z dnia 5 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 61/2021 Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 5 października 2021 r. 

Zarządzenie Rektora Nr 60/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 60/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok akademicki 2021/2022. 

Zarządzenie Rektora Nr 58/2021 z dnia 28 września 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 58/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia ze środków dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowsiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

Zarządzenie Rektora Nr 57/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  Nr 57/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego postepowania nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w budynkach kampusu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w zakresie zapobiegania zakażeniu SARS CoV-2 w okresie epidemii. 

Zarządzenie Rektora Nr 56/2021 z dnia 24 września 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 56/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 

Zarządzenie Rektora Nr 53/2021 z dnia 3 września 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 53/2021 z dnia 3 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w "Regulamienie świadczeń dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego" oraz wzorów wniosków i niektórych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w postępowaniu o przyznanie świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego.  

Zarządzenie Rektora Nr 52/2021 z dnia 1 września 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 52/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od dnia 1 września 2021 r. 

Zarządzenie Rektora Nr 50/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 50/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające niektóre zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości czesnego oraz warunków odpłatności za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 43/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 43/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Zarządzenie Rektora Nr 42/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 42/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w seminarium doktorskim w roku akademickim 2021/2022.
 
 

Zarządzenie Rektora Nr 39/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 39/2021 z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Zarządzenie Rektora Nr 37/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 37/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie szczególnych zasad przystępowania do egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 oraz zasad zaliczania semestru. 

Zarządzenie Rektora Nr 35/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 35/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok akademicki 2021/2022. 

Zarządzenie Rektora Nr 31/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 31/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022. 

Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w "Regulaminie studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego". 

Zarządzenie Rektora Nr 13/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 13/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, organizowanych w ramach projektu "KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zarządzenie Rektora Nr 11/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 11/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce ze środków Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskeigo w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

Strategia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Strategia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 5/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zasad dokumentowania efektów uczenia się osiąganych przez studentów. 

Zarządzenie Rektora Nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wysokosci czesnego i ogólnych zasad odpłatności za studia. 

Zarządzenie Rektora Nr 120/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 120/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia.

Zarządzenie Rektora Nr 119/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 119/2020 z dnia 30 listopada 20202 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie Rektora Nr 112/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 112/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

Zarządzenie Rektora Nr 111/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 111/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia ze środków dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, bądącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zarządzenie Rektora Nr 106/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 106/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania tymczasowego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 104/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 104/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odwołania zajęć w dniu 2 listopada 2020 r. 

Zarządzenie Rektora Nr 102/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 102/2020 z dnia 28 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u studenta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz wprowadzenia procedury postępowania na  wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pracownika Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 99/2020 z dnia 19 październik 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 99/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia oraz niektórych innych zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 19 października 2020 r. 

Zarządzenie Rektora Nr 98/2020 z dnia 16 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 98/2020 z dnia 16 pażdziernika 2020 r. w sprawie zasad certyfikacji kursów e-learningowych na platformie KA. 

Zarządzenie Rektora Nr 97/2020 z dnia 12 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 97/2020 z dnia 12 pażdziernika 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległosć w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 96/2020 z dnia 8 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 96/2020 z dnia 8 pażdziernika 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

Zarządzenie Rektora Nr 56/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 56/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u studenta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 93/2020 z dnia 1 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 93/2020 z dnia 1 pażdziernika 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 u studenta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz wprowadzenia procedury postepowania na wypadek  podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 u pracownika Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zarządzenie Rektora Nr 88/2020 z dnia 16 września 2020 r.

Zarządzenie Rektora Nr 88/2020 z dnia 16 września 2002 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok akademicki 2020/2021.

Zarządzenie Rektora Nr 86/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Zarządzenie Rektora Nr 86/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie Rektora Nr 83/2020 z dnia 14 września 2020 r.

Zarządzanie Rekora Nr 83/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021. 

Zarządzenie Rektora Nr 77/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 77/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zawieszenia stosowania umownej waloryzacji czesnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

Zarządzenie Rektora Nr 71/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 71/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów.

Regulamin studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Załącznik do uchwały Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., zmieniony uchwałą z dnia 26 czerwca 2019 r. i uchwałą z dnia 20 maja 2020 r.- Regulamin studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 51/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 51/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Zarządzenie Rektora Nr 50/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 50/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od dnia 25 maja 2020 r. 

Zarządzenie Rektora Nr 47/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 47/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie tymczasowych zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

Zarządzenie Rektora Nr 24/2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegio Nr 24/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Zarządzenie Rektora Nr 19/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2018 z dnia 11 czerwca 2018 ropku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiow. 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito