Orzeł
A A A

Współpraca międzynarodowa

drukuj drukuj

Współpraca międzynarodowa

Studenci Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych mogą brać udział w wymianie międzynarodowej i wyjazdach do uczelni partnerskich z którymi nasz Wydział ma podpisane umowy. Aktualnie współpracujemy w ramach programu Erasmus+ z takimi uczelniami europejskimi jak:

 • Hochschule Bremen, Niemcy
 • Universidad de Sevilla, Escuela Technica Superior de Arquitectura de Sevilla, Hiszpania
 • École Supérieure d’Architecture de Nancy, Francja
 • University of Western Macedonia, Grecja
 • Università IUAV di Venezia, Włochy
 • Architectural Institute in Prague, Czechy
 • University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Słowenia
 • Universita degli Studi di Palermo, Włochy 
 • Universidad CEU Cardenai Herrera, Hiszpania 
 • Universitat de Barcelona (umowa tylko dla pracowników (według umowy 2 miejsca dla wykładowców oraz 1 miejsce dla pracowników administracyjnych)
 • Centro Universitario Santa Ana UEX Universidad de Extremadura, Hiszpania

 


Wydział ma również aktualną umowę o współpracy z L’École Nationale d’Architecture Marrakech w Maroku. W ramach tej wspólpracy są organizowane wakacyjne studenckie staże projektowe w Krakowie i w Maroku.
Corocznie kilku studentów naszego Wydziału korzysta z wymiany międzynarodowej, w tym także ze stypendium. Wyjazdy są 1- lub 2- semestralne.

Co roku także przyjmujemy studentów zagranicznych. Najczęściej nasz Wydział wybierają studenci z Sevilli, Nancy i Wenecji.   

Więcej informacji:
http://www.ka.edu.pl/dla-studentow/erasmus/

 

W roku 2020 zorganizowane zostały warsztaty architektoniczne, przy współpracy z japońskim biurem Kengo Kuma. Tematem warsztatów było opracowanie projektu złożonego z elementów drewnianych, w oparciu o analizę tradycyjnej polskiej architektury drewnianej (Orawa, Podhale) - głównie w zakresie technik łączenia drewna. Efektem warsztatów były projekty studialne – rysunki i modele – przygotowane przez studentów oraz projekt instalacji przestrzennej, które zostaną pokazane na planowanej w grudniu 2021 roku wystawie poświęconej twórczości Kengo Kumyw Muzeum Mangha.

W ramach corocznej Nagrody najlepszy dyplomant Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych otrzyma możliwość odbycia 3-6 miesięcznego stażu w biurze KKAA w Tokio. Laureat otrzyma także zwrot kosztów podróży do Japonii, a sam staż będzie płatny na specjalnych warunkach. O przyznaniu Nagrody zadecyduje komisja powołana przez Dziekana Wydziału i działające przy Wydziale  Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej. Nagroda ma na celu promowanie najwyższych architektonicznych standardów edukacyjnych I zawodowych, a także rozwijanie
i umacnianie współpracy międzykulturowej pomiędzy Polską a Japonią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus + (incoming students)

Dear Erasmus students,

thank you for choosing our faculty! You will have all the benefits of studying in the heart of a major European city. We offer you a wealth of facilities that will help you make the most of your time here. This website contains all the basic information about the programme. But still, should you have any particular questions please do not hesitate to contact us directly. Wishing you good luck and every success!

Faculty coordinator: Barbara Stec, Ph.D.  bara.stec@gmail.com

Academic sylabus

academic year: 2021/2022

 

L.P.  SUBJECT class type  Form of credit hours  ECTS
Lecture Classes
1 Podstawy teorii projektowania architektonicznego / Theory of Architectural Design 30   E 30 2
2 Elementy projektowania: projektowanie wstępne/ Elements of Design: Preliminary Design   90 ZO 90 6
3 Historia architektury powszechnej/ History of General Architecture 30   ZO 30 2
4 Historia architektury powszechnej/ History of General Architecture   30 ZO 30 3
5 Podstawy egonomii projektowania/ Introduction to Design Ergonomics 30   E 30 3
6 Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo/  Building Construction Materials Science 30   ZO 30 2
7 Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo/  Building Construction Materials Science   30 ZO 30 1
8 Geometria wykreślna i perspektywa/ Descriptive geometry 30   E 30 2
9 Geometria wykreślna i perspektywa/ Descriptive geometry   15 ZO 15 1
10 Elementy matematyki dla architektów/ Elements of Mathematics for Architects 15   E 15 2
11 Elementy matematyki dla architektów/ Elements of Mathematics for Architects   30 ZO 30 1
12 Rysunek i techniki artystyczne/ Drawing and artistic techniques   30 ZO 30 2
13 Warsztaty modelarskie/  modelling workshop   15 ZO 15 1
14 Barwy i struktury wizualne/ Colors and visual structures   30 ZO 30 2
15 Wychowanie fizyczne/ Physical Education   30 ZO 30 0
16 Język polski akademicki/ Polich Language Culture   60 ZO 60 0
17 Kultura języka polskiego/ Polish for Foreigners 15   ZO 15 0
semester II
L.P.  SUBJECT class type  Form of credit hours  ECTS
Lecture Classes
1 Teoria projektowania architektonicznego/ Architectural Design Theory Studio 1 30   E 30 2
2 Elementy projektowania: projektowanie wstępne/ Elements of Design: Preliminary Design   90 ZO 90 4
3 Kompozycja architektoniczna/ Architectural Composition   90 ZO 90 6
4 Historia architektury powszechnej/ History of General Architecture 15   ZO 15 1
5 Historia architektury powszechnej/ History of General Architecture   30 E 30 1
6 Wstęp do nauk o kulturze/Introduction to Cultural Studies 15   E 15 1
7 Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo/  Building Construction Materials Science 45   E 45 2
8 Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo/ Building Construction Materials Science   45 ZO 45 2
9 Mechanika budowli/ Structural Mechanics 30   E 30 2
10 Mechanika budowli/ Structural Mechanics   30 ZO 30 1
11 Rysunek i techniki artystyczne/ Drawing and artistic techniques    30 ZO 30 1
12 Podstawy technik informatycznych poziom ECDL/ Introduction to Computer Science ECDL   30 ZO 30 1
13 Krytyka architektury współczesnej/ Conterporary Architecture and Architecture Criticism 30   ZO 30 4
14 Język obcy / English Language     30 ZO 30 2
15 Wychowanie fizyczne/ Physical Education   30 ZO 30 0

 

16

 

Praktyki warsztatowe: praktyka inwentaryzacyjno - architektoniczna i praktyka urbanistyczna/ Workshop internships: inventory and architectural internships and urban planning internships

 

Praktyki odbywają się po zakończeniu zajeć w sem. II, VI semestrze, trwają 4 tygodnie (2 + 2) / The internships take place after the classes of semester II and semester VI are over and last for four weeks (2+2)

 

 

17

 

Praktyki warsztatowe: praktyka inwentaryzacyjno- architektoniczna / Workshop internship: inventory and architectural internships                                                    

 

 

60

 

ZO 

 

60

 

3

semester III
L.P.  SUBJECT class type  Form of credit hours  ECTS
Lecture Classes
1 Teoria projektowanie architektonicznego Architectural Design Theory Studio 1 30   E 30 2
2 Kompozycja architektoniczna/ Architectural Composition                                                                                                                        90 ZO 90 4
3 Elementy kompozycji i analizy w projektowaniu urbanistycznym/ Elements of Composition and Analysis in Urban Design                                                   30   E 30 1
4 Elementy kompozycji i analizy w projektowaniu urbanistycznym / Elements of Composition and Analysis in Urban Design                                                              90 ZO 90 5
5 Ochrona dziedzictwa/ Heritage Protection 15   E 15 1
6 Konstrukcje budowlane/ Structural Engineering 30   E 30 1
7 Konstrukcje budowlane/ Structural Engineering   30 ZO 30 1
8 Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo/  Building Construction Materials Science 30   E 30 1
9 Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo/  Building Construction Materials Science   30 ZO 30 1
10 Techniki CAD / CAD Techniques   30 ZO 30 1
11 Rysunek i techniki artystyczne Drawing and artistic techniques   30 ZO 30 2
12 Rzeźba / Sculpture   30 ZO 30 4
13 Techniki fotograficzne i fotografia artystyczna / Photography Techniques and Fine Art Photography    ZO
14 Krytyka architektoniczna - współczesna architektura światowa/ Conterporary Architecture and Architecture Criticism 30   E 30 4
15 Język obcy/ English Language     30 ZO 30 2
semester IV
L.P.  SUBJECT class type  Form of credit hours  ECTS
Lecture Classes
1 Teoria projektowanie architektonicznego/ Architectural Design Theory Studio 1 30   E 30 2
2 Kompozycja architektoniczna/ Architectural Composition   90 ZO 90 6
3 Zasady kształtowania miejskiego środowiska mieszkaniowego/ The Principles of Shaping the Urban Housing Development 30   E 30 2
4 Zasady kształtowania miejskiego środowiska mieszkaniowego/ The Principles of Shaping the Urban Housing Development                                                                                     90 ZO 90 4
5 Historia architektury polskiej/ History of Polish Architecture 30   E 30 2
6 Historia architektury polskiej/  History of Polish Architecture   45 ZO 45 1
7 Komunikacja/ Communication   15 ZO 15 1
8 Konstrukcje budowlane/ Structural Engineering 15 15 E 30 2
9 Fizyka budowli/ Building Physics 15   E 15 1
10 Fizyka budowli/ Building Physics   15 ZO 15 1
11 Techniki CAD/ Techniki CAD    30 ZO 30 1
12 Warsztaty modelarskie/ modelling workshop   15 ZO 15 1
13 Psychologia kolorów/ Color Psychology 30   E 30 4
14 Język obcy/ English Language     30 ZO 30 2
 

 

Praktyki warsztatowe - plener rysunkowy/ Workshop internships: drawing open air  

 

Praktyki odbywają się po zakończeniu zajeć w sem. IV, trwają 2 tygodnie / The internships take place after the classes of semester IV are over and last for two weeks.

 

 

 

 

60

 

ZO

 

60

 

5

semester V
L.P.  SUBJECT class type  Form of credit hours  ECTS
Lecture Classes
1 Teoria projektowanie architektonicznego/ Architectural Design Theory Studio 1 15   ZO 15 1
2 Kompozycja architektoniczna/ Architectural Composition   90 ZO 90 6
3 Konserwacja zabytków i rewaloryzacja/ Conservation of Historical Monuments and Restoration 15   E 15 1
4 Konserwacja zabytków i rewaloryzacja/ Conservation of Historical Monuments and Restoration   30 E 30 2
5 Architektura krajobrazu / Landscape and Cityscape Design 15   ZO 15 1
6 Architektura krajobrazu / Landscape and Cityscape Design   30 ZO 30 1
7 Architektura wnętrz dla architektów/ Interior design for architects   30 ZO 30 2
8 Podstawy egonomii projektowania/ Introduction to Design Ergonomics   20 E 20 1
9 Ekonomika procesu inwestycyjnego, zarządzanie/ Economics of Investment Proces, Managment 15   ZO 15 1
10 Urban Planning   15 ZO 15 1
11 Historia Urbanistyki/ History of Urban Planning 30   E 30 2
12 Instalacje budowlane i infrastruktura techniczna miast / Building Installations and Urban Infrastructure   15 ZO 15 1
13 Techniki CAD 3 DS./  CAD  3DS Techniques   30 ZO 30 2
14 Historia kultury i sztuki/ History of Culture and Art 30   E 30 2
15 Historia kultury i sztuki/ History of Culture and Art.   15 ZO 15 2
16 Wstęp do filozofii/ Introduction to Philosophy 30   ZO 30 4
17 Język obcy/ English Language     30 E 30 2
semester VI
L.P.  SUBJECT class type  Form of credit hours  ECTS
Lecture Classes
1 Zasady Kompozycji urbanistycznej/Principles of Urban Composition 30   E 30 2
2 Zasady Kompozycji urbanistycznej / Principles of Urban Composition                                                                                                                                               90 ZO 90 6
3 Prawo budowlane, ekonomika procesu inwestycyjnego, zarządzanie/ Building law, Economics of Investment Proces. Managment 15   E 15 2
4 Prawo budowlane, ekonomika procesu inwestycyjnego, zarządzanie/ Building law, Economics of Investment Proces. Managment   15 ZO 15 1
5 Projektowanie Uniwersalne (UNI-LAB)/ Universal Design (UNI-LAB) 30   ZO 30 2
6 Teoria projektowania architektonicznego/ Architectural Design Theory Studio 1 30   E 30 2
7 Kompozycja architektoniczna/ Architectural Composition   90 ZO 90 6
8 Architektura wnętrz dla architektów/ Interior design for architects  15   ZO 15 1
9 Architektura wnętrz dla architektów/ Interior design for architects   90 ZO 90 3
10 Metropolie świata/ World metropolises 30   E   2
11 Historia kultury i sztuki/ History of Culture and Art. 15 15 E   3
12 Warsztaty modelarskie/ modelling workshop   15 ZO   1
13 Techniki CAD 3DS/  CAD 3DSTechniques   30 ZO   2
14 Rzeźba / Sculpture   45 E   1
15 Estetyka/ Aesthetics 30   ZO 30 4
16 Język obcy/ English Language     30 ZO 30 4
semester VII
L.P.  SUBJECT class type  Form of credit hours  ECTS
Lecture Classes
1 Studia i plany zagospodarowania przestrzennego 1 / Spatial management studies and plans  1 30   ZO 30 1
2 Studia i plany zagospodarowania przestrzennego 1 – projektowanie/ Spatial management studies and plans  1   60 ZO 60 3
3 Warsztaty modelarskie/ / modelling workshop   15 ZO 15 1
4 Osadnictwo wiejskie/ planowanie regionalne/ Rural Settlements / Regional Planning 15   E 15 2
5 Osadnictwo wiejskie/ planowanie regionalne/ Rural Settlements / Regional Planning   30 ZO 30 2
6 Kompozycja architektoniczna- projekt inżynierski/ Architectural Composition- diploma project   90 ZO 90 15
7 Etyka zawodu architekta/ Proffesional Ethics 8   ZO 8 1
8 Warsztaty modelarskie/ modelling workshop   15 ZO 15 1
9 Techniki CAD 3DS/  CAD 3DSTechniques   15 ZO 15 1
             

 

 

 

Second degree studies              
                   

 
Semester II
L.P. SUBJECT FORM Form of credit hours  ECTS
lecture classes
1 Projektowanie architektoniczne/Architectural Design 15   E 15 2
2 Projektowanie architektoniczne/Architectural Design   90 ZO 90 6
3 Projektowanie konserwatorskie/ Conservation Design    60 ZO 60 6
4 Ochrona zabytków/ Preservation of historic architecture 15   E 15 2
5 Ochrona zabytków/ Preservation of historic architecture   30 ZO 30 2
6 Prawo w procesie inwestycyjnym/ Law in the Investment Process 30   E 30 2
7 Etyka i praktyka zawodu architekta/ Ethics and Practice of the Profession of an Architect 20   E 20 1
8 Zrównoważony rozwój a inwestycje / Sustainable Development and Investments   30 ZO 30 1
9 Miasto. Spojrzenie antropologiczne (przedmioty do wyboru) / The City. Anthropological Perspective (optional courses) 15 30 ZO+E 45 5
Antropologia i socjologia kultury (przedmioty do wyboru) / Anthropology and Sociology of Culture (optional courses)
10

English for architecture poziom  B2+

  60

ZO+E

 

 

60 3
                                                                                            semester III          
L.P. SUBJECT FORM

Form of credit

hours ECTS
lectura classes
1 Konstrukcje budowlane/  Structural Engineering 15   E 15 1
2 Konstrukcje budowlane/  Structural Engineering   20 ZO 20 1
3 Światło w architekturze/ Light in architecture: practical approach 15 15 ZO 30 1
4 Warsztat projektowy - integracja procesów projektowania. Projektowanie wnętrz    90 ZO 90 2
5 Metodyka pracy naukowej   10 ZO 10 1
6 Zaawansowana teoria urbanistyki: struktura miasta i jej znaczenia/ Advanced Theory of Urbanism: Structure of the City and its Meanings  15   E 15 1
7 Sztuka współczesna 15 30 ZO 45 2
Estetyka ekologiczna
8 Seminarium dyplomowe/ Diploma Seminar    120 E 120 20

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito