Orzeł
A A A

Aktualności WAiSP

drukuj drukuj

Absolwent Architektury laureatem SARP

28-05-2018

Wczoraj odbył się wernisaż wystawy prac i uroczystość wręczenia dyplomów laureatom.
Spośród dyplomów opracowanych na KAAFM w 2017 roku, w tegorocznej edycji wyróżniony został mgr inż. arch. Michał Przetaczek i jego praca „Winnica Wieliczka”. Był on także nominowany do finału konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”.

Wystawa prezentowana będzie w dniach 28 maja – 8 czerwca 2018 w Galerii Architektury SARP przy Placu Szczepańskim 6 w Krakowie.

Tak o wyróżnionej pracy pisze promotor, dr inż. arch. Piotr Wróbel:
 
„(…) krajobraz, a konkretnie potencjalne i możliwe relacje pomiędzy architekturą a terenem stały się punktem wyjścia do określenia zasady kształtowania formalnych i funkcjonalno-przestrzennych zasad, na których została oparta koncepcja.
Po rozważeniu we wstępnych szkicach możliwości „ukrycia” obiektu kubaturowego (w terenie, w zieleni) i zaprojektowania go z wykorzystaniem pewnego rodzaju kamuflażu, autor podjął próbę zaproponowania zdecydowanej jednoznacznej formy, która mogłaby zaistnieć jako znaczący element dla najbliższej okolicy. Zaprojektowana winnica staje się tym samym pewnego rodzaju centrum mikroświata, na który składa się stara wyrafinowana kultura uprawy roślin, odpowiednie selekcjonowanie, pielęgnacja, zbiory, przetwarzanie oraz degustacja wina.
Największą wartością projektu jest to, iż w sposób bardzo wyważony łączy racjonalne podejście inżyniera z wrażliwością budowniczego nowej formy architektonicznej. Uwzględnione zostały zarówno wymogi czysto technologiczne związane z przetwórstwem, uwarunkowania funkcjonalne wynikające z funkcji towarzyszących przeznaczonych dla gości oraz techniczne aspekty sztuki budowlanej. Jednocześnie silny nacisk położono na wykreowanie, za pomocą prostych środków wyrazu, zdecydowanej i wyrazistej formy. Powstała w ten sposób koncepcja unikalnego obiektu – winnicy pomyślanej jako miejsce celebracji kultury materialnej i duchowej.”
 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito