Orzeł
A A A

Aktualności WAiSP

drukuj drukuj

Vivat Academia!

06-06-2008

ab

 

Architektura i Biznes nr 5/2009, http://www.architekturaibiznes.com.pl/

 

Platon, zakładając swoją szkołę jako rodzaj nieformalnego stowarzyszenia ok. 387 roku p.n.e., na pewno nie mógł przewidzieć, że jego idea pod nazwą „akademia” przetrwa prawie 2 400 lat i cieszyć się będzie powszechnym szacunkiem i poważaniem! Zajmowano się w ateńskiej akademii filozofią i matematyką, a także retoryką i naukami przyrodniczymi, ale legenda głosi, że gościa wchodzącego do gaju Akademosa witał napis: „Niech nie wchodzi tu nikt, kto nie zna geometrii”. Trudno o lepszą dewizę dla szkoły architektury!

[…]
Obecnie nauczanie architektury jest mocno zinstytucjonalizowane, żeby nie powiedzieć, że jest poddane biurokratycznym reżimom. No bo jak inaczej można nazwać precyzyjnie skatalogowany zakres wymagań wobec szkoły, nauczycieli i studentów, krajowe i międzynarodowe standardy nauczania, ścieżki uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu? Są nawet i tacy krytycznie nastawieni obserwatorzy, którzy widzą w tym narastającym procesie kodyfikacji zagrożenie dla suwerenności i niezależności uczelni. Mimo to — wychodząc z założenia, że istniejący w Polsce system edukacyjny, coraz ściślej powiązany z systemem europejskim stanowi ramy, w których jest miejsce na indywidualne kształtowanie programu nauczania — postanowiliśmy działać. W październiku 2008 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasz Wydział Architektury i Sztuk Pięknych uzyskał prawo do nauczania na drugim, magisterskim stopniu (początek w październiku 2009). Z kolei decyzją Ministra z lutego 2009 roku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zmieniła nazwę na: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest to niewątpliwie awans w prestiżowej hierarchii uczelni, który, wyrażony w nazwie, odpowiada jakości kształcenia (akademia ma mieć przynajmniej dwa wydziały posiadające prawo do nadawania tytułu doktora nauk). […]

Piotr Wróbel

 

 

 

„Teatr Muzyczny”, proj.: Izabela Skała, praca dyplomowa 2008, promotor: dr Romuald Loegler (praca wykonana na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego).

 

 

„Adaptacja byłej fabryki Peterseima przy ul. Żółkiewskiego w Krakowie”, proj.: Jerzy Pitala, Mateusz Bocek, Tomasz Kondracki, Anna Gwiazdoń, rok III, semestr V, 2009, promotor: dr Romuald Loegler (praca wykonana na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

 

fot.: © Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

   

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito