Orzeł
A A A

Strona Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych

drukuj drukuj

O Wydziale

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych powstał w 2003 r. Obecnie prowadzone są na nim dwustopniowe studia na kierunku Architektura.

Dyplomy ukończenia studiów Architektury upoważniają absolwentów do podjęcia praktyk zawodowych i przystąpienia do egzaminów na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Co więcej: kierunek Architektura – jako jedyny wśród polskich uczelni niepublicznych - otrzymał akredytację Unii Europejskiej i od 2013 r. jego dyplom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Studia prowadzane są w profilu ogólnoakademickim. Program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie naukowej:  architektura i urbanistyka, do której jest przyporządkowany kierunek. Studia prowadzone są w trybie dwustopniowym:  studia I stopnia - inżynierskie i studia II stopnia - magisterskie.

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci pierwszego roku studiów inżynierskich realizują nowym program, który przewiduje 8 semestrów dla programu kształcenia. Studia drugiego stopnia magisterskie trwają 3 semestry. Program studiów realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami dla kierunku: architektura zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta oraz jest zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji, a jego realizacja odbywa się we współpracy z SARP i Izbą Architektoniczną, aby zapewnić kształcenie zgodne z wymogami standardów profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu architekta.

50% prowadzonych zajęć to seminaria i ćwiczenia projektowe, drugie 50% to zajęcia o charakterze praktycznym. Od roku akademickiego 2018/2019 studenci na kierunku: Architektura rozszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności z zakresu architektury wnętrz. To właśnie w tym celu powstał specjalny obowiązkowy moduł kształcenia.

Na Wydziale Architektury Krakowskiej Akademii działa Koło Naukowe HAUZ 07,  które rokrocznie organizuje wyjazdy studialne do interesujących architektonicznie miejsc, takich jak Bazylea, Wenecja, Berlin, Gandawa, Brugia czy Bregenz. Wydział zwraca ponadto uwagę na nawiązywanie kontaktów z firmami branżowymi, wspólnie organizując wydziałowe konkursy architektoniczne. Ponadto dziekan Wydziału Architektury podpisał porozumienie z japońskim architektem Kengo Kumą ustanawiające nagrodę – Kengo Kuma Student Award dla najzdolniejszych absolwentów uczelni.

Na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii stworzono profil edukacyjny oparty na najlepszych multidyscyplinarnych wzorach zakładających edukację w różnych dziedzinach architektury i inżynierii. Jako tezę przyjęto, iż projektowanie architektoniczne powinno być nauczane przez aktywnych i sprawdzonych zawodowo architektów-praktyków, prowadzących własne biura projektowe, legitymujących się zarówno realizacjami, jak i dorobkiem akademickim uznanym przez środowisko naukowe i zawodowe. Do współpracy zaproszono zatem kreatywnych i otwartych na nowe doświadczenia edukacyjne architektów, aby tym samym zainspirować i zachęcić studentów do twórczej pracy. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą także wybitni naukowcy, profesorowie

Od samego początku specyfika edukacji w zakresie architektury w Krakowskiej Akademii opierała się na prowadzeniu zajęć z projektowania architektonicznego w formie „klas mistrzowskich" prowadzonych przez architektów-praktyków. Jest to jedyny kierunek w Polsce, który ma własną opracowaną metodę nauczania zawodu opartą na tym systemie. Klasy mistrzowskie nie tylko posiadają swojego opiekuna (mistrza – architekta-praktyka), ale również określoną specjalizację, np. architektura użyteczności publicznej, architektura ekologiczna; architektura eksperymentalna itp. Ponadto bardzo ważne było umożliwienie w ramach tego systemu wytworzenia osobistych relacji między uczniami i nauczycielami, sprzyjających rozwojowi osobowości i indywidualności twórczej studenta. Zajęcia projektowe stają się zatem rdzeniem, wokół którego zorganizowane są pozostałe elementy edukacji przyszłego architekta.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych jest wiodącym wydziałem w Polsce pod kątem nauczania przedmiotów z zakresu komputerowego wspomagania projektowania (CAD).  
Studenci Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii są uprawnieni do pobrania 36-miesięcznych licencji 66 różnych aplikacji inżynierskich oprogramowania Autodesk. Te licencje pozwalają na wykonywanie zadań kursowych z semestralnych przedmiotów projektowych. Część z tych aplikacji jest zabezpieczona przed użyciem komercyjnym tzw. watermarkiem, czyli sygnaturą plików lub wydruków o pochodzeniu z wersji edukacyjnej.  Wszyscy studenci, którzy uzyskają zaliczenie, otrzymują międzynarodowy certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Autodesk (AutodeskCertificate of Completion) z następujących aplikacji: AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 w ramach zajęć prowadzonych przez instruktorów autoryzowanego centrum szkoleniowego Autodesk (AutodeskAuthorizedTraning Center). Dla chętnych przeprowadzane są dodatkowe egzaminy (odpłatnie): AutodeskCertified Professional (poziom zaawansowany) oraz AutodeskCertified User (poziom podstawowy) lub egzamin ECDL S8 (ECDL CAD).

Od nowego roku akademickiego 2021/22 przywitamy studentów w nowym budynku D na Kampusie Krakowskiej Akademii przy ul. G. Herlinga Grudzińskiego. Dla studentów architektury przygotowane są nowe przestronne, komfortowe pracownie projektowe, sporo przestrzeni wystawowej, nowocześnie i komfortowo. Pomieszczenia administracyjne znajdować się będą w bezpośrednim sąsiedztwie. Przeprowadzka już się rozpoczęła.  Otwarciu nowej przestrzeni Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych będzie towarzyszyć odsłonięcie projektu „CHMURA” / „THE CLOUD”. „Chmura” jest polsko – japońskim projektem edukacyjnym realizowanym przy wsparciu Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej przez Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego i biuro Kengo Kuma & Associates z Tokio (KKAA). Projekt jest efektem seminarium projektowego w roku akad. 2019/20 prowadzonego przez arch. Marcina Sapetę (partnera w biurze KKAA) i prof. KAAFM dr hab. Artura Jasińskiego ze studentami semestru dyplomowego II stopnia.

 

Używamy
progeCAD.pl banner

Nagrody i wyróżnienia

O wysokiej jakości kształcenia na kierunku Architektura świadczą sukcesy konkursowe jego studentów i dyplomantów w tym:

MUZEUM INTERNETU W LONDYNIE - zobacz
Autor:  MICHAŁ DANISZEWSKI  Promotor:  dr inż. arch BARTOSZ HADUCH

 • PIERWSZA NAGRODA W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE „INNOVATIVE MINDS 2018: REGENESIS” ORGANIZOWANYM PRZEZ FORMĘ GURROO, A NEW GENERATION OF INNOVATIVE MINDS (czerwiec 2018)
 • TRZECIA NAGRODA W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE na MUZEUM INTERNETU w LONDYNIE (czerwiec 2016)

WINNICA WIELICZKA - zobacz
Autor:  MICHAŁ PRZETACZEK  Promotor:  dr inż. arch PIOTR WRÓBEL

 • KRAKOWSKA NAGRODA SARP – DYPLOM ROKU 2108
 • WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POŚWIĘCONĄ GMINIE WIELICZKA

KOMPLEKS REKREACYJNY NAD ZALEWISKIEM „BEŁCHATÓW” - zobacz
Autor:  MICHAŁ SAJDEK  Promotor:  dr AGNIESZKA STARZYK

 • WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE DYPLOM ROKU SARP 2018 IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO (kwiecień 2018)

MUZEUM ARCHITEKTURY I DESIGNU W DAWNYM HOTELU CRACOVIA - zobacz
Autor:  ALICJA NOWAK  Promotor:  prof. nadzw. dr hab. inż. arch KRZYSZTOF INGARDEN

 • KRAKOWSKA NAGRODA SARP – DYPLOM ROKU 2107 (maj 2017)
 • PRACA OPUBLIKOWANA W MIESIĘCZNIKU „ARCHITEKTURA MURATOR”, A TAKŻE W GAZECIE WYBORCZEJ I DZIENNIKU POLSKIM

PROJEKT DOMU TOLERANCJI I OGRODU HISTORII - zobacz
Autor:  ALEKSANDRA DZIENNIAK  Promotor:  dr inż. arch KATARZYNA BANASIK-PETRI

 • NAGRODA II STOPNIA W STYPENDIUM TWÓRCZYM SARP KRAKÓW IM. PROF. BOHDANA LISOWSKIEGO (2017)
 • I NAGRODA W KONKURSIE „RYTM ŚWIATŁA. MIEJSCE SZTUKI W KULTURACH ŚWIATA

MUZEUM FOTOGRAFII PRZY UL. ZABŁOCIE W KRAKOWIE - zobacz
Autor:  ANNA MĘDRALA  Promotor:  dr inż. arch ARTUR JASIŃSKI

 • WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2016 „ARCHITEKTURA BETONOWA” – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK
 • NOMINACJA DO OGÓLNOPOLSKIEJ NAGRODY SARP DYPLOM ROKU 2016
 • PUBLIKACJA PROJEKTU W TECE KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY O/PAN W KRAKOWIE, TOM XLIV (2016) S. 361-399, W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

LOTNISKO W BIELSKU-BIAŁEJ
Autor:  ZOFIA BEDNARCZYK  Promotor:  dr inż. arch PIOTR WRÓBEL

 • NAGRODA IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO DYPLOM ROKU SARP 2015 ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ WYKONANĄ NA POLSKICH UCZELNIACH ARCHITEKTONICZNYCH

NOWY KLEPARZ 2.0. PROJEKT REWITALIZACJI PLACU TARGOWEGO NOWY KLEPARZ W KRAKOWIE
Autor:  MARCIN EWÝ  Promotor:  prof. ndzw. dr hab. inż. arch. ARTUR JASIŃSKI

 • WYRÓŻNIENIE W POLSKO-NIEMIECKIM KONKURSIE INTEGRACYJNYM SARP-BDA (2015)

REZERWAT MUZYCZNY – CENTRUM JAZZU NA WYSPIE TROMØY W NORWEGII
Autor:  ANNA WALCZYK  Promotor:  dr inż. arch BARTOSZ HADUCH

 • NAGRODA DYPLOM ROKU 2015 MIESIĘCZNIKA ARCHITEKTURA & BIZNES

WYSPA PRZYSZŁOŚCI – WIZJA ROZWOJU WYSPY FOGO
Autor: ADRIAN KASPERSKI, Promotor: dr inż. arch. BARTOSZ HADUCH

 • NAGRODA RÓWNORZĘDNA DYPLOM ROKU 2015 W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „ARCHITEKTURA BETONOWA” ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK


Zawartość stron wydziałowych uzupełniana przez Wydział

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito