Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Strona Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych

drukuj drukuj

O Wydziale

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych powstał w 2003 r. Prowadzone są na nim dwa kierunki studiów stacjonarnych:

 • dwustopniowe (I stopnia i II stopnia) studia na kierunku Architektura (profil ogólnoakademicki),
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki).

Dyplomy ukończenia studiów Architektury upoważniają absolwentów do podjęcia praktyk zawodowych i przystąpienia do egzaminów na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Co więcej: kierunek Architektura – jako jedyny wśród polskich uczelni niepublicznych - otrzymał akredytację Unii Europejskiej i od 2013 r. jego dyplom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Od chwili powstania Wydziału specyfiką kształcenia na kierunku Architektura jest prowadzenie zajęć z projektowania architektonicznego w formie pracowni mistrzowskich, prowadzonych przez architektów-praktyków z bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym. Istotą tej koncepcji nauczania jest wytworzenie bliskich, spersonalizowanych więzi w relacjach pomiędzy nauczycielem a uczniem, co ma sprzyjać rozwojowi osobowości i indywidualności twórczej studenta i podkreślać autorski charakter nauczania. Po wstępnym kursie projektowania na I semestrze I roku studenci dokonują wyboru prowadzących. Tak powstałe grupy – „pracownie mistrzowskie” przechodzą na studiach I stopnia wspólną drogę przez cały cykl nauczania projektowania, aż do inżynierskiej pracy dyplomowej. Projektowanie – kompozycja architektoniczna – realizowane w ramach pracowni mistrzowskich staje się zatem pewnego rodzaju osią rozwoju studenta, wokół której zorganizowane są pozostałe elementy edukacji przyszłego architekta.

Kształcenie na kierunku Architektura wnętrz jest prowadzone w oparciu o praktyczne aspekty wykonywania zawodu. Zajęcia projektowe prowadzone są przez architektów z dużym doświadczeniem zawodowym i naukowym. Program ukierunkowany jest na intelektualny, emocjonalny i racjonalny rozwój osobowości projektanta, jak  również kształtowanie zdolności świadomego działania w zakresie treści i formy plastycznej, funkcji, konstrukcji i technologii. Rozwijanie inwencji twórczej idzie w parze z poznawaniem metod pracy projektowej zarówno w fazach koncepcyjnych, jak i realizacyjnych. Proces kształcenia ukierunkowany jest na osobowościowy i artystyczny rozwój indywidualnego studenta. Podstawową metodą kształcenia jest relacja mistrz-uczeń (one to one teaching).

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych na kierunkach Architektura oraz Architektura Wnętrz jest wiodącym wydziałem w Polsce pod kątem nauczania przedmiotów z zakresu komputerowego wspomagania projektowania (CAD). W ramach zajęć studenci otrzymują kilka międzynarodowych certyfikatów ukończenia autoryzowanych szkoleń, oraz - dodatkowo  - mogą przystąpić do egzaminów potwierdzających nabyte przez nich kompetencje kolejnym międzynarodowym certyfikatem. Zajęcia na pierwszym roku obejmują aplikacje biurowe: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) na poziomie certyfikacji ECDL Core. W kolejnych latach prowadzone są kursy z aplikacji branżowych CAD i BIM: Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit Architecture, Autodesk 3ds Max, oraz aplikacje graficzno-prezentacyjne: Adobe Photoshop i Corel Draw. Podczas szkolenia na bieżąco prowadzone są ćwiczenia sprawdzające wiedzę nabytą podczas zajęć. Ponadto jest dwukrotnie przeprowadzony Test Luk Kompetencyjnych opracowany przez specjalistów składający się z kilkudziesięciu pytań zamkniętych. Wyniki początkowego i końcowego testu stanowią podstawę ewaluacji oraz wykazują EWD (Edukacyjną Wartość Dodaną) po ukończonych zajęciach. Po ukończeniu studiów, studenci, oprócz not w indeksie, mają w swoim portfolio realne wsparcie, liczące się w staraniach o pracę, w postaci dobrej znajomości oprogramowania CAD oraz posiadania kilku międzynarodowych certyfikatów Autodesk i ECDL (ECDL, AutoCAD, Revit, 3ds Max, ECDL CAD).
 

Nagrody i wyróżnienia

O wysokiej jakości kształcenia na kierunku Architektura świadczą sukcesy konkursowe jego studentów i dyplomantów w tym:

 • NAGRODA IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO DYPLOM ROKU SARP 2015 ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ WYKONANĄ NA POLSKICH UCZELNIACH ARCHITEKTONICZNYCH za projekt LOTNISKO W BIELSKU BIAŁEJ

Autor:  ZOFIA BEDNARCZYK  Promotor:  dr inż. arch PIOTR WRÓBEL

 • WYRÓŻNIENIE W POLSKO-NIEMIECKIM KONKURSIE INTEGRACYJNYM SARP-BDA 2015 za projekt NOWY KLEPARZ 2.0. PROJEKT REWITALIZACJI PLACU TARGOWEGO NOWY KLEPARZ W KRAKOWIE

Autor:  MARCIN EWÝ  Promotor:  prof. ndzw. dr hab. inż. arch. ARTUR JASIŃSKI

 • NAGRODA DYPLOM ROKU 2015 MIESIĘCZNIKA ARCHITEKTURA & BIZNES za projekt REZERWAT MUZYCZNY – CENTRUM JAZZU NA WYSPIE TROMØY W NORWEGII

Autor:  ANNA WALCZYK  Promotor:  dr inż. arch BARTOSZ HADUCH

 • NAGRODA RÓWNORZĘDNA DYPLOM ROKU 2015 W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „ARCHITEKTURA BETONOWA” ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ za projekt WYSPA PRZYSZŁOŚCI – WIZJA ROZWOJU WYSPY FOGO

Autor: ADRIAN KASPERSKI, Promotor: dr inż. arch. BARTOSZ HADUCH

 • TRZECIA NAGRODA W MIEDZYNARODOWYM KONKURSIE na MUZEUM INTERNETU w LONDYNIE, którą w czerwcu 2016 uzyskał nasz student MICHAŁ DANISZEWSKI

 

O wysokiej jakości kształcenia na kierunku Architektura wnętrz świadczą sukcesy konkursowe jego studentów i dyplomantów w tym:

 • PIERWSZE I DWA RÓWNORZĘDNE TRZECIE MIEJSCA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM „SZKLANA GALERIA” firmy Glassolutions Polska organizowanym przy współpracy z SARP Katowice, dla Kamilii Bilik-Majerczak, Anny Korzeniowskiej i Huberta Albertusiaka – studentów drugiego roku Kierunku Architektura wnętrz, 2011
 • JEDNA Z DWÓCH GŁOWNYCH NAGRÓD W KONKURSIE „ARCHITEKTURA INNOWACYJNA” organizowanym przez miesięcznik Architektura & Biznes, dla Kamilii Bilik-Majerczak, 2012
 • DRUGA NAGRODA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „PRACA W WYMIARZE 3D” organizowanym przez firmę Motion Print, dla Sylwii Piorunowicz, 2014
 • UDZIAŁ W KONKURSIE PROJEKTOWYM SPACE RELOADING III MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ INAW 2014  organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im.J Matejki w Krakowie. Zakwalifikowanie do wystawy prac konkursowych w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki dla Kamilii Bilik-Majerczak, Karoliny Kowalczyk, Moniki Odżywołek, Pauliny Szeli, 2014
 • WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „BARGRWORK – BIURO NA WODZIE” dla Małgorzaty Barnat, Pauliny Hałasy, Martyny Wróblewskiej i Edyty Ogorzały oraz specjalne wyróżnienia od firmy Roca za najciekawsze aranżacje lazienek biurowych, dla Alicji Mej oraz Małgorzaty Barnat, 2015
 • UDZIAŁ W KONKURSIE PROJEKTOWYM ENERGY SELF/IE SPACE IV MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ INAW 2016  organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im.J Matejki w Krakowie. Zakwalifikowanie do wystawy prac konkursowych w Małopolskim Ogrodzie Sztuki dla Pauliny Hałasy, 2016
 • NAGRODA GŁÓWNA REKTORA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM.A.FRYCZA MODRZEWSKIEGO ZA NAJLEPSZY DYPLOM ZA ROK 2016 za projekt „Rewitalizacja modernistycznego pawilonu w Lesie Wolskim z przeznaczeniem na kawiarnię i przestrzeń wystawienniczą” Autor: ANNA PALUCH Promotor: Prof.dr hab Jacek Cupryś
 • WYRÓŻNIENIE I STOPNIA W VII EDYCJI KONKURSU O STYPENDIUM TWÓRCZE SARP Kraków im.prof.Bohdana Lisowskiego dla naszej absolwentki ANNY PALUCH. W uzasadnieniu Jury: za interesującą plastycznie prezentację bardzo dobrego warsztatu projektowego szczególnie w dziedzinie projektowania wnętrz, 2017
 • NAGRODA STUDENCKA W 11 EDYCJI KONKURSU Vasco Integracja dla studentki Architektury wnętrz MAGDALENY KRZYŻAK za projekt z innowacyjnym zastosowaniem produktów firmy Vasco, 2017.

 

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek A, pok. 009

tel. 12 252 45 40, fax: 12 252 45 41

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito