mapa serwisu kontakt English Deutsch
A A A

Władze Wydziału

Dziekan

prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski

Prodziekan

doc. dr Małgorzata Leśniak

Kontakt

Dziekanat:
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

bud. A, pok. A 212

e-mail:
 

Obsługa studentów: 

tel. 12 252 45 00, 252 45 01

fax: 12 252 45 02

 

Godziny przyjęć

pon- nieczynne
wtorek 9.00-12.00
środa 9.00-11.00
czwartek 9.00-12.00
piatek 13.00-18.00
sobota 9.00-16.00 (przerwa 12.30-13.00)

 

prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska

drukuj drukuj
prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Fakty z życia naukowego:

• Kierownik Katedry Neuropsychologii, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2011 – nadal)
• Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UG w Gdańsku (od 2006 – 2010 roku)
• założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) (od 1992 roku - nadal)
• założyciel i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurolingwistycznego (od 1994 roku - nadal),

• założyciel i Prezes Fundacji na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu (od 1994 roku - 2010)
• redaktor naczelny kwartalnika ACTA NEUROPSYCHOLOGICA, oficjalnego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) (od 2003 roku - nadal).
• współzałożyciel i konsultant Gdańskiego Centrum Badań Neuropsychologicznych NZOZ-u Gdańsk-Południe (od 2008 roku - nadal)
• konsultant Centrum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Jorku [Center for Cognition and Communication, New York, N.Y.) (od 2004 roku - nadal)


Najważniejsze osiągnięcia:

 

• Złoty Krzyż Zasługi – Rada Państwa [2009]
• Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne – za najlepszy podręcznik akademicki pt.: „Neuropsychologia kliniczna: Urazy mózgu (Tom I i II) wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2007 roku” [2008]
• Honorowe Odznaczenie – Medal Mściwoja II w uznaniu wybitnych zasług dla Miasta Gdańska – Rada Miasta Gdańska [2010]
• Nagroda indywidualna I stopnia za działalność na Rzecz Rozwoju Czasopism – International Scientific Literature Inc., Albertson, New York, N.Y [2010]
• Copernicus Prize – Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne [2003]
• Międzynarodowy Człowiek Roku 2000 – International Biographical Centre, Cambridge [1999]
• Dictionary of International Biography, XXVII I XXVIII Edycja – International Biographical Centre, Cambridge [1999, 2000]
• Who’s Who in the World, XV I XV Edycja – Marquis Publications [1997, 1998]
• Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki za rok 1987 za najlepszą monografię akademicką pt. „Kompleksowy Model Rehabilitacji Chorych z Ogniskowym Uszkodzeniem Mózgu i Afazją Całkowitą” [1989].

 

Prowadzone zajęcia:

 

• Neuropsychologia
• Seminarium magisterskie
• Seminarium doktoranckie
• Metodologia - konwersatorium dla doktorantów
• Warsztaty:
Mózg i zachowanie: Potencjały związane z wydarzeniem - ERPS [Event Related Potentials – ERPs].


Zainteresowania naukowe:


• Teoria mikrogenetyczna
• Modele funkcji mózgu w ujęciu neuro¬psychologii i neurolingwistyki
• Diagnoza neuropsychologiczna: procesy poznawcze i emocjonalne oraz ich zaburzenia u osób z różnymi dysfunkcjami mózgu
• Terapia neuropsychologiczna (w tym poznawcza) osób z różnymi dysfunkcjami mózgu
• Reintegracja ze społeczeństwem osób z różnymi dysfunkcjami mózgu
• Szkolenie rodzin osób z różnymi dysfunkcjami mózgu
• Neuroobrazowanie w neuropsychologii


Dorobek naukowy:


1. Monografie i podręczniki:


1.1. Pąchalska M. (1985) Teoria i praktyka rehabilitacji w chorobach psychicznych. Wyd. Mon. Kraków: AWF
PL ISSN 0860-0642
1.2. Pąchalska M. (1986) Kompleksowy Model Rehabilitacji Chorych z Afazją Całkowitą. Wyd. Mon. Nr 28. Kraków: AWF [PRACA HABILITACYJNA]
ISBN 0860-0642
1.3. Pąchalska M. (1999) Afazjologia. Warszawa – Kraków: PWN.
ISBN 83-01-12431-8
1.4. Grochmal-Bach B., Pąchalska M. (2004) Tożsamość człowieka a teoria mikrogenetyczna. Kraków: WAM.
ISBN 83-7318-453-8
1.5. Pąchalska M. (2007) Neuropsychologia kliniczna: Urazy mózgu. T. I. Procesy poznawcze i emocjonalne. Warszawa: PWN.
ISBN 978 83 01 4977-2 t.1
1.6. Pąchalska M. (2007) Neuropsychologia kliniczna: Urazy mózgu. T. II. Procesy językowe i integracja ze społeczeństwem. Warszawa: PWN.
ISBN 978 83 01 14978-9 t.2
1.7. Pąchalska M. (2008) Rehabilitacja neuropsychologiczna: Procesy poznawcze i emocjonalne. Wydawnictwo Naukowe UMCS.
ISBN 978-83-227-2741-6


Inne oryginalne prace twórcze:


Autorka 137 prac z dziedziny neuropsychologii, w tym 30 oryginalnych artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (z Impact Factorem) obejmujących m. in. odkrycie i opis, wspólnie z Prof. Salvatore DiMauro z Columbia University oraz Prof. Bruce Duncanem MacQueenem z Uniwersytetu Gdańskiego) nowej mutacji genu u pacjentki z zespołem MELAS powodującej dwufazową (epizodyczną i wolnopostępującą) afazję i otępienie (Aphasiology, 15(6), 599-615) oraz opisy autorskich metod diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
Autorka 39 rozdziałów w książkach, w tym: The Microgenetic Revolution in Contemporary Neuropsychology and Neurolinguistics opracowanego wspólnie z B.D. MacQueen’em [W:] Weber M., Weekes A. (eds.) Whiteheadian Approaches to Consciousness in Psychology, Neuropsychiatry and Philosophy of Mind, Whitehead Psychology Nexus Studies II, Lancaster/ Ontos Verlag (2007). Opracowała (wspólnie z Prof. Bruce Duncanem MacQueneen oraz Prof. Jasonem W. Brownem) kilka haseł do encyklopedii wychodzących na świecie, jak np. hasło: mikrogenetyczna teoria świadomości „Microgenetic theory of consciousness” (Encyclopedia of Mind, Oxford University Press, 2011).
Redaktor lub współredaktor 12 książek, w tym Neuropsychology of Mind in Process. Essays in Honor of Jason W. Brown (Frankfurt: Ontos Verlag 2008). Książka ta uzyskała znakomite recenzje za granicą w tym ostatnio recenzję Prof. Stephena E. Levicka z Uniwersytetu w Pensylwanii (The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 197 (8) August 2009:635-636).
Członek licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym International Neuropsychological Society od 1992 roku, członek Rady Naukowej wielu czasopism w Polsce i na świecie, w tym Aphasiology (od 1987 roku - nadal) oraz Medical Sciences Monitor (od 2002 roku - nadal).

 

 

Rozwój naukowy


Studia wyższe


mgr psychologii, 1976, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzno-Historyczny
Praca magisterska: „Wpływ sterującej funkcji mowy na zaburzenia spostrzegania u chorych z afazją”


Studia podyplomowe


1. Specjalizacja Neuropsychologia, 1977, Toronto University, Department of Psychology
Praca dyplomowa: „Cognitive Training of Brain-Damaged Persons”
2. Specjalizacja Logopedia, 1980, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podyplomowe Studia Logopedyczne
Praca dyplomowa: „Rehabilitacja psychospołeczna chorych z afazją i dysfazją”
3. Specjalizacja Neurologopedia, 2005
Decyzja Nr 3 z dnia 31. 01. 2005 r., Minister Zdrowia, MZ-NS-ZM-851-1-1/MG/2005


Tytuły i stopnie naukowe


dr – 1980, AWF w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego. Praca doktorska: „Znaczenie redukcji lęku w rehabilitacji pacjentów po urazach ręki”
dr hab. – 1987, Uniwersytet Gdański, Wydział Humanistyczny. Praca habilitacyjna: „Kompleksowy Model Rehabilitacji Chorych z Ogniskowym Uszkodzeniem Mózgu i Afazją Całkowitą”
Prof. n. hum. – 2008, Prezydent RP
Prof. zw. – 2008, Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
Prof. zw. – 2010, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie, Katedra Neuropsychologii


Artykuły naukowe


1. Artykuły naukowe zawarte w czasopismach znajdujących się na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (z Impact Factorem)

 

1.1. Kuzak (Pachalska) M. (1982) Prevention of the State of Social Dependence of Patients Afflicted with Aphasia. The American Journal of Social Psychiatry. 2. 3:51-53
1.2. Pachalski A., Pachalska M., Mekarski T. (1982) The relation between social achievement and the degree of improvement of paraplegic patients in the region of Cracow. Paraplegia, 20:296-29
1.3. Pachalska M. (1984) The Influence of the Increasing Danger of a Nuclear Conflict on the Mental Health of the Disabled. The American Journal of Social Psychiatry. 4(3):53-57
1.4. Pachalski A., Pachalska M. (1984) Programme of active education in the psychosocial integration of paraplegics. Paraplegia. 22:238-243.
1.5. Pachalska M. (1991) Group therapy for aphasia patients. Aphasiology. 5(6):541-554
1.6. Pachalska M. (1991) Group therapy: a way of reintegrating patients with aphasia. Aphasiology. 5(6):573-577.
1.7. Pachalska M. (1991) A neurocybernetic model of image processing. Aphasiology. 5(4-5): 447-450
1.8. Pachalska M. Kaczmarek B.L.J., Knapik H. (1995) Cracow Neurolinguistic Battery of Aphasia Examination. Aphasiology. 9(2): 193-206.
1.9. Pachalska M., MacQueen B.D. (2001) Episodic aphasia with residual effects in a patient with progressive dementia resulting from a mitochondrial cytopathy (MELAS). Aphasiology. 15(6): 599-615.
1.10. Pachalska M., Talar J., Brodziak A., MacQueen B.D. (2001) Disturbances of mental image processing in post-stroke patients with left and right hemisphere damage. Medical Science Monitor. 7(4):716-724
1.11. Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen B.D., Formińska-Kapuścik M., Herman-Sucharska I. (2001) Neuropsychological features of rapidly progressive dementia in a patient with atypical presentation of Creutzfeldt-Jakob Disease. Medical Science Monitor. 7(6):1013-1021.
1.13. Pąchalska M., Kurzbauer H., Talar J., MacQueen B.D. (2002) Active and passive executive function disorders subsequent to closed-head injury. Medical Science Monitor. 8(1): CS 1-9.

1.14. Pąchalska M., DiMauro S., Formińska-Kapuścik M., Kurzbauer H., Talar J., MacQueen B.D., Pawlicka I., Jeleńska-Szyguła I. (2002) The course of vision disturbances in a patient with MELAS syndrome. Medical Science Monitor. 8(2):CS 11-20.

1.15. Kiejna A., DiMauro S., Adamowski T., Rymaszewska J., Leszek J., Pachalska M (2002) Psychiatric symptoms in a patient with the clinical features of MELAS. Medical Science Monitor. 8(7):CS 66-72.

1.16. Pąchalska M, Talar J, MacQueen BD. (2002) The role of semantic control of action in the comprehensive rehabilitation of patients recovering from prolonged coma. Medical Science Monitor. 8(8):CR576-586.

1.17. Pachalska M., Frańczuk B., MacQueen BD., Talar J. (2004) Reintegrating space and object representations in patients with hemispatial neglect: a case study. Disability and Rehabilitation. 26 (9):549-561.

1.18. Pąchalska M., MacQueen B.D. Grochmal-Bach B., Frańczuk B. (2006) Post – Traumatic Stress Disorder in Polish stroke patients who survived Nazi concentration camps. Medical Science Monitor. 12(4):CR137-149.

1.19. Bidzan L., Pąchalska M., Bidzan M. (2007) Predictors of clinical outcome in MCI. Medical Science Monitor. 13(9):CR398-405.

1.20. Markiewicz K., Pąchalska M. (2007) Diagnosis of severe developmental disorders in children under three years of age. Medical Science Monitor. 13(2):CR89-99.

1.21. Pąchalska M., Kurzbauer H., Formińska-Kapuścik M., Urbanik A., Bierzyńska-Macyszyn G., Właszczuk P. (2007) Atypical features of dementia in a patient with Creutzfeldt-Jakob disease. Medical Science Monitor. 13(1):CS 9-19.

1.22. Pachalska M., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D.,Wilk M., Lipowska M., Herman-Sucharska I. (2008) Neuropsychological diagnosis and treatment after closed-head injury in a patient with psychiatric history of schizofrenia. Medical Science Monitor. 14(8): CS76-85.

1.23. Bidzan L., Pąchalska M., Grochmal-Bach B., Bidzan M., Cieślukowska A., Pufal A. (2008) Behavioral and psychological symptoms in the preclinical stage of Alzheimer's Disease. Medical Science Monitor. 14(9) CR473-479.

1.24. Pachalska M., Grochmal-Bach B., Wilk M., Buliński L. (2008) Rehabilitation of an artist after right-hemisphere stroke. Medical Science Monitor. 14(10) CS110-124.
1.25. Bidzan L., Pąchalska M., Grochmal-Bach B., Bidzan M., Cieślukowska A., Jastrzębowska G. (2008) Behavioral and psychological symptoms and the progression of dementia of the Alzheimer type in nursing home residents. Medical Science Monitor. 14(11):CR 559-567.

1.26. Grochmal-Bach B., Pąchalska M., Markiewicz K. Tomaszewski W., Olszewski H., Pufal A. (2009) Rehabilitation of a patient with aphasia due to severe traumatic brain injury. Medical Science Monitor. 15(4): CS67-76.

1.27. Grochmal-Bach B., Bidzan L., Pachalska M., Bidzan M., Łukaszewska B. Pufal A. (2009) Aggressive and impulsive behaviors in Frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease. Medical Science Monitor. 15(15):CR 248-254.

1.28. Wilk M., Pąchalska M., Lipowska M., Herman-Sucharska I., Makarowski R., Mirski A., Jastrzębowska G. (2010) Speech intelligibility in cerebral palsy children attending an art therapy program. Medical Science Monitor. 16(5)CR 222-231.

1.29. Pąchalska M., Moskała M., MacQueen B.D., Polak J., Wilk-Frańczuk M. (2010) Early neurorehabilitation in a patient with severe traumatic brain injury to the frontal lobes. 16(12). CS 325-341.

1.30. Pachalska M., MacQueen B.D., Kaczmarek B.L.J., Wilk-Franczuk M., Herman-Sucharska I. (2011) A case of “Borrowed Identity Syndrome” after severe traumatic brain injury. Medical Science Monitor. 17(1). CS.


2. Artykuły naukowe zawarte w recenzowanych czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym

 

2.1. Pachalska M. (1984) Hypnotherapy for the Treatment of Psychosexual Disturbances of Aphasics and Dysphasics. Svenska foreningen for klinisk och experimentell hypnos.Vol. XI. No. 5. 191-204
2.2. Pachalska M. (1987) Universal and language specific symptomatology and treatment of aphasia. Journal of the Japanese Speech – Language - Hearing Association 12(1):5-16
2.3. Pachalska M. (1993) Terapia di gruppo per pazienti afasici. I Care 18(3):97-104
2.4. Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen B.D. (2002) Acquired organic mutism in the course of Creuzfeldt-Jakob Disease (Heidenhain variant): A case study. Stem -, Spraak – en Taalpathologie:Case Studies in Neurolinguistics vol. 11(1):38-46
2.5. Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen BD., Grochmal-Bach B. Godziniec K. (2004) Kliniczny Test Funkcji Wykonawczych – Zrewidowany w diagnostyce różnicowej depresji, zespołu lekkich zaburzeń poznawczych oraz otępienia typu Alzheimera. Psychogeriatria Polska. 2004:1(2) 119-144
2.6. Pąchalska M., Baranowski P., MacQueen B.D., Knapik H.K. (2000) Ocena rehabilitacji neuropsychologicznej chorych z wysokimi urazami rdzenia oraz uszkodzeniem mózgu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2(2):44-49
2.7. Pąchalska M., Baranowski P., Frańczuk B., MacQueen B.D., Pąchalski A. (2000) Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u chorych po urazach typu „whiplash”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2(3): 34-38
2.8. Pąchalska M., Talar J., Baranowski P., MacQueen B. D. (2000) Rehabilitacja funkcji wykonawczych u chorych po zamkniętych urazach czaszki. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2(4):77-87
2.9. Pachalska M., Talar J., Frańczuk B., Olszewski H., Pąchalski A., Silverman S. (2001) „Towards a Better Life”: a program of comprehensive rehabilitation for elderly patients following revision hip arthroplasty. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 3(1):75-83
2.10. Pąchalska M., Kiejna A., Frańczuk B., Talar J., Silverman F.H., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D. (2001) Post-coma paraschizophrenia and quality of life in patients with closed head injuries. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 3(3):401-411
2.11. Pąchalska M., Frańczuk B., MacQueen B.D., Jastrzębowska G., Perzanowski Z., Neldon K. (2001) The impact of art therapy on the intelligibility of speech in children with cerebral palsy. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 3(4):508-518
2.12. Pąchalska M. (2001) Stanisław Grochmal 1911-1995: Życie i działalność w dziedzinie neurorehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 3(5), 132-142
2.13. Pąchalska M., Talar J., Frańczuk B., Grochmal-Bach B., Krasuski M., Tomaszewski W. (2001) Podejście strategiczne do rehabilitacji chorych z wysokimi urazami rdzenia kręgowego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 3(1): 89-99
2.14. Pąchalska M., Talar J., MacQueen BD, Baranowski P (2001) Ocena efektywności komunikacji lekarz-pacjent po urazie czaszkowo-mózgowym. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 3(5): 109-120
2.15. Pąchalska M., DiMauro S. MacQueen B.D. Tłokiński W. (2001) Patomechanizm i obraz kliniczny zaburzeń neurobehawioralnych u pacjentki z zespołem MELAS. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 35(4):697-709
2.16. Pąchalski A., Frańczuk B., Pąchalska M. (2001) Profesor Ludwik Bierkowski: w poszukiwaniu korzeni krakowskiej ortopedii, traumatologii, rehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 3(2):289-303
2.17. Pąchalska M., Pąchalski A., Schmidt-Pospuła M. (2002) Profesor Mieczysław Skulimowski: w poszukiwaniu korzeni krakowskiej rehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 4(1):101-114
2.18. Pąchalska M., Talar J., Kurzbauer H., Frańczuk B., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D. (2002) Diagnostyka różnicowa zespołu czołowego u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 4(1):81-87
2.19. Brown J.W., Pąchalska M. (2003) The symptom and its significance in neuropsychology. Acta Neuropsychologica.1(1):1-11
2.20. Pąchalska M. (2003) Imagination lost and found in an aphasic artist: A case study. Acta Neuropsychologica.1(1): 56-86
2.21. Pachalska M. (2003) Personality, responsibility, disability. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 4(6):731 -746
2.22. Pąchalska M., Kądzielawa D., MacQueen BD (2001) A neuropsychological approach to severe neglect in post-stroke patients with right hemisphere damage Polish Psychological Bulletin 32(4);DOI://10.1066//S10012010024 (http://insight.blackhorse.pl/10012/10012-0401-abstracts.html)
2.23. MacQueen BD. Pąchalska M, Śniegocki M, Łukowicz M, Pufal P. (2003) Ocena funkcji wykonawczych u sportowców po urazach czaszkowo-mózgowych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 5(6):767-780
2.24. Pąchalska M. (2003) Neuropsychological Rehabilitation for Post-Traumatic Frontal Syndrome in Patients Recovering from Prolonged Coma: A preliminary report. Acta Neuropsychologica. 2003;1(2):194-227
2.25. Pąchalska M. (2003) Disturbances of Identity i Patients with Severe Traumatic Brain Injury. Acta Neuropsychologica. 1(3):311-344
2.26. Pąchalska M., MacQueen BD., Jastrzębowska G., Pufal A. (2004) Zaburzenia mowy u pacjentów wybudzonych z długotrwałej śpiączki. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 6(4):472-482
2.27. Pąchalska M., Schmidt-Pospuła (2004) Profesor Adam Pąchalski: pół wieku uczestnictwa w rozwoju krakowskiej ortopedii, traumatologii i rehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 6(4):523-551
2.28. Pąchalska M., MacQueen BD., Grochmal-Bach B., Kolański I. Herman-Sucharska I. (2004) Reconstructing the link between perception and action in a patient with schizofrenia and traumatic brain injury. Acta Neuropsychologica. 2(2): 56-86
2.29. MacQueen BD, Pąchalska M, Tłokiński W, Pufal A, Jastrzębowska G. (2004) Disturbances in the use of metaphors in patients with traumatic brain injury. Acta Neuropsychologica. 2(4): 351-370
2.30. Pąchalska M., MacQueen BD. (2005) Microgenetic theory. A new paradigm for contemporary neuropsychology and neurolinguistics. Acta Neuropsychologica. 3(3): 89-106
2.31. Pąchalska M., Jastrzębowska G., Lipowska M., Pufal A. (2007) Specific language developments impairment: neuropsychological and neurolinguistic aspects. Acta Neuropsychologica. 5(3):131-154.
2.32. Pąchalska M., Lipowska M., Łukaszewska B. (2007) Towards a process neuropsychology: microgenetic theory and brain sciences. Acta Neuropsychologica. 5(4):228-245
2.33. Pąchalska M., Markiewicz K., Buliński L., Wilk M. (2008) The strategic approach to the rehabilitation of patients with „locked In syndrome”. Acta Neuropsychologica. 6(1):43-60
2.34. Nikolaenko N.N., Pachalska M. (2008) Neuropsychological aspects of artistic creativity. Acta Neuropsychologica. 6(2):177-206.
2.35. Pąchalska M., Markiewicz K., Buliński L., Wilk M. (2008) The strategic approach to the rehabilitation of patients with „locked In syndrome”. Acta Neuropsychologica. 6(1):43-60
2.36. Grochmal-Bach B., Pąchalska M., Bidzan M., Pufal A., Łukaszewska B., Guzińska K. (2009) Cognitive rehabilitation of the patient with anorexia. Acta Neuropsychologica. 7(1):1-13.
2.37. Leszek Buliński, Maria Pąchalska, Jason W. Brown (2009) Language processing: a neuropsychological perspective. Acta Neuropsychologica.7(2):98-112
2.38. Pąchalska M., Bogdanowicz K., Tomaszewska K., Łockiewicz M., Bogdanowicz M. (2009) The stimulation of creative activity in dyslexic adults. Acta Neuropsychologica.7(2):113-121
2.39. Pąchalska, M., Bogdanowicz, K., Tomaszewska, K., Łockiewicz, M., Bogdanowicz, M. (2009). The stimulation of creative activity in dyslexic adults. Acta Neuropsychologica, 7(2):113-121.
2.40. Buliński, L., Pąchalska, M., Brown, J. W. (2009). Language processing: a neuropsychological perspective. Acta Neuropsychologica, 7(2):98-112.
2.41. Pąchalska M., Wachowicz N., Bidzan M. (2010) Disintegration of higher language functions in patients with right hemisphere damage. Acta Neuropsychologica, 8(2):68-98.
2.42. Pachalska M., Kropotov J.D. (2010) Event related potentials in the patient with AD/HD after long term coma: A case report. Acta Neuropsychologica, 8(4): 271-281.

 

3. Artykuły naukowe zawarte w recenzowanych czasopismach polskich wymienionych na liście MNiSzW

 

3.1. Pąchalska M. (1988) Lęk u osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji Antoniego Kępińskiego. Przegląd Lekarski. 45(3):348-351
3.2. Pąchalska M. (1990) Psychoterapeutyczna postawa w działalności rehabilitacyjnej fizjoterapeuty. Postępy Rehabilitacji. 4(1):19-32
3.3. Pąchalska M. (1991) Terapia chorych z afazją: cele, realizacja i dylematy. Postępy Rehabilitacji. 5(2):9-27
3.4. MacQueen B.D., Pąchalska M. (1999) Znaczenie mitu jako aktu mowy w ujęciu filologii klasycznej i neurolingwistyki. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. T. 62. Kraków, str.77- 80
3.5. Pąchalska M., Haftek I., Haftek K.N., MacQueen B.D., Bielecki J. (2000) Modyfikacja strategii rozwiązywania sytuacji trudnych u chorych z urazami rdzenia. Kwartalnik Ortopedyczny. 3:182-186
3.6. Pąchalska M., Frańczuk B., Talar J., Tomaszewski W., MacQueen B.D., Neldon K. (2001) The neurorehabilitation of hemispatial neglect in patients with traumatic brain injury. Fizjoterapia Polska. 1(2):143-154
3.7. Pąchalska M., Frańczuk B., Gałkowski T., Grochmal-Bach B., Knapik H., Kostyk E., MacQueen B.D., Pąchalski A., Pąchalski P., Stabrawa R., Jeleńska–Szyguła I. (2001) Terapia apraksji kończyn u pacjentki z zespołem MELAS. Fizjoterapia Polska. 1(1):26-38
3.8. Pąchalska M, Gałkowski T, MacQueen B.D, Smarzyńska A, Jeleńska-Szyguła I. (2001) Dwufazowy przebieg zaburzeń słuchu w zespole MELAS. Audiofonologia:17: 97-120
3.9. Pąchalska M., Kurzbauer H., Grochmal-Bach B., MacQueen BD., Knapik H. (2002) Różnicowanie neuropsychologiczne otępienia o typie Alzheimerowskim z otępieniem z ciałami Lewy’ego. Rocznik Psychogeriatryczny. 5:23-35
3.10. Pąchalska M., Bidzan L., Pufal A., Bidzan M., Łukaszewska B. (2009) Dynamika niespecyficznych i specyficznych zaburzeń zachowania w otępieniu typu Alzheimera. Psychogeriatria Polska.6(2:43-58).

 

4. Redakcja książek w języku angielskim

 

4.1. M. Pąchalska, red. (1988) Contemporary Problems in the Rehabilitation of Persons with Aphasia. Kraków: AWF
4.2. B.D. MacQueen, M. Pąchalska. red. (2003) Society as text in the thought of Richard Harvey Brown. Wrocław: Continuo Publishing House

4.3. Pąchalska M. MacQueen BD. red. (2006) Root metaphors: selected essays on social thinking. Wrocław: Continuo Publishing House

4.4. M. Pachalska & M. Weber (eds.) Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process, Frankfurt/Paris/ Lancaster, New Brunswick, Ontos Verlag.

 

5. Redakcja książek w języku polskim

 

5.1. Pąchalska M., red. (1989) Zdrowie w koncepcji doktora Henryka Jordana. Kraków: Towarzystwo im. Doktora Henryka Jordana
5.2. Herzyk A., Daniluk B., Pąchalska M., MacQueen B.D., (2003) Neuropsychologiczne problemy pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych: Jakość życia pacjenta. Lublin: UMCS
5.3. Pąchalska M., Grochmal-Bach B., MacQueen BD. (2007) Tożsamość człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków: WAM
5.4. Pąchalska M., Kwiatkowska G. (2010) Neuropsychologia humanistyczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS

 

6. Autorstwo rozdziału w monografii, pracy zbiorowej lub podręczniku akademickim w języku obcym


6.1. Kuzak – Pachalska M. (1982) Prevention of the state of social dependence of the patients afflicted with aphasia. (W:) V. Hudolin (ed.) Social Psychiatry. Nowy Jork – Londyn – Waszyngton D.C., Boston: Plenum Publishing Corporation, 797-803.
6.2. Pachalska M. (1986) Communicazione non verbale nell' afasia globale. (W:) Gitti G., red., Rivista I CARE, Supplemento al No. 1. Florencja, 1-12.
6.3. Pachalska M. (1988) Nonlinguistic group therapy. (W:) Schindler O, Basso A, redd., Aphasia today. Florencja, 295-303.
6.4. Pachalska M., Knapik H., Rogowski P., Perzanowski Z. (1988) Group art therapy. Program and functional communication of patients with aphasia. (W:) Schindler O, Basso A, redd., Aphasia today. Florencja, 119-126.
6.5. Pachalska M. (1993) The concept of holistic rehabilitation of persons with aphasia. (W:) Holland A.L., Forbes M.M., redd., Aphasia treatment. World perspectives. San Diego, Kalifornia: Singular Publishing Group, Inc., 145-174.
6.6. Pachalska M., MacQueen B.D. (2002) The collapse of the US-THEM structure in aphasia: a neuropsychological and neurolinguistic perspective. (W:) Duszak A., red., Us & others. Amsterdam: John Benjamins, 481-503.
6.7. Pachalska M., Olszewski H., Lipowska M., Tłokiński W. (2006) The neuropsychology of metaphors [W:] Pachalska M. MacQueen BD. ed. (2006) Root metaphors: selected essays on social thinking. Lublin: Continuo Publishing House, 219-248.
6.8. Pachalska M. (2007) Progressive language and speech disorders in dementia. W: M.J. Ball & J.S. Damico (red.) Clinical Aphasiology – Future Directions. London: Psychology Press, 299-394.
6.9. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2008) Process Neuropsycholgy, Microgenetic Theory and Brain Sciences. W: M. Weber & W. Desmond (eds.) Handbook of Whiteheadian Process Though, Frankfurt/ Lancaster, Ontos Verlag 423-436.
6.10. Pachalska M. (2008) Re-membering: the recovery of artistic vision after right-hemisphere stroke. W: M. Pachalska & M. Weber (eds.) Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process, Frankfurt/Paris/ Lancaster, New Brunswick, Ontos Verlag 254-296.
6.11. Pachalska M. (2008) Jason Walter Brown: an authentic life. W: M. Pachalska & M. Weber (eds.) Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process, Frankfurt/Paris/ Lancaster, New Brunswick, Ontos Verlag 416-443.
6.12. Pachalska M., MacQueen B.D. (2008) The Microgenetic Revolution in Contemporary Neuropsychology and Neurolinguistics (W:) Weber M., Weekes A. (eds.), Whiteheadian Approaches to Consciousness in Psychology, Neuropsychiatry and Philosophy of Mind, New York: SUNY Press, 164-185.


7. Autorstwo rozdziału w monografii, pracy zbiorowej lub podręczniku akademickim w języku polskim


7.1. Pąchalska M. (1985) Kompensacja w zakresie niejęzykowego porozumiewania się u chorych z uszkodzeniem dominującej półkuli mózgu. (W:) Dega W., red., Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w rehabilitacji osób z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Warszawa: PZWL, 171-179.
7.2. Pąchalska M. (1985) Problemy organizacji czasu wolnego u chorych z afazją. (W:) . J. Orzech., J. Sobiecka., red. Sport Osób Niepełnosprawnych w Różnych Grupach WiekowychWarszawa, 52-63.
7.3. Pąchalska M. (1986) Logoterapia zespołowa w rehabilitacji chorych z afazją. (W:) Człowiek Niepełnosprawny w Społeczeństwie. Ed. A. Hulek. PZWL Warszawa. 103-105.
7.4. Pąchalska M., Pachalski A., Knapik H., Gołda M., (1990) Układ nerwowy autonomiczny a odbudowa porozumiewania się chorych z afazją całkowitą. (W:) Rola układu nerwowego autonomicznego w rehabilitacji medycznej. Warszawa: PZWL, 226-240.
7.5. Pąchalska M., Knapik H., Domanski J., (1990) Metoda emisji fotonowej w ocenie poziomu lęku u chorych z afazją. (W:) Milanowska K, red., Zjawiska bioelektryczne w diagnostyce i terapii dysfunkcji ruchowych. Warszawa-Wrocław-Kraków: Ossolineum, 55-62.
7.6. Pąchalska M., (1993) Neurocybernetyczny model przetwarzania wyobrażeń złożonych sytuacji lękotwórczych u chorych z afazją. (W:) Tłokiński W., red., Lęk. Różnorodność przeżywania. Warszawa: ARX REGIA, 1993, 112-122.
7.7. Pąchalska M. (1993) Antycypacja frustracji potrzeb społecznych źródłem lęku komunikacyjnego u aktora z afazją. [W:] Tłokiński W., red., Lęk: Zjawisko umotywowane. Warszawa: Drukarnia naukowo-techniczna, 1995, 107-121Pąchalska M., (1993) Zaburzenia komunikacji u chorych z afazją. (W:) Opuscula logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin: UMCS, 265-283.
7.8. Pąchalska M. (2002) Problematyka badań jakościowych w afazjologii (W:) Anna Herzyk, Beata Daniluk (red.) Jakościowy opis w neuropsychologii: Przekrój zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin, 103-133.
7.9. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2002) Rozpad pragmatyki u chorych z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu. (W:) Anna Herzyk, Beata Daniluk (red.) Jakościowy opis w neuropsychologii: Przekrój zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin, 41-72.
7.10. Pąchalska M, MacQueen BD. (2002) Heurystyczne podejście do diagnozy i terapii afazji. W: Tarkowski Z, Jastrzębowska G, red. Człowiek wobec ograniczeń. Lublin: Wydawnictwo Fundacji „ORATOR” 209-238.
7.11. Pąchalska M, MacQueen BD.(2002) Teoretyczne podstawy rehabilitacji pacjentów po urazach mózgu i pnia mózgu. [W:] Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB, str. 164-204.
7.12. Talar J, Pąchalska M, Łukowicz M, Mańko G. (2002) Etapowy schemat badania pacjentów z zespołem pourazowego uszkodzenia pnia mózgu. W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB, str. 118-163.
7.13. Talar J, Pąchalska M, Łukowicz M, Knapik H, Pufal A. (2002) Etapowy program leczenia i rehabilitacji pacjentów z zespołem pourazowego uszkodzenia pnia mózgu. W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB, str. 207-280.
7.14. Pąchalska M, Talar J. (2002) Poszpitalna rehabilitacja osób z zespołem pourazowego uszkodzenia pnia mózgu. W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB, str. 281-327.
7.15. Pąchalska M. (2002) Profesor Tadeusz Gałkowski: życie, działalność i pasje naukowe. Tarkowski Z, Jastrzębowska G, red. Człowiek wobec ograniczeń. Lublin: Wydawnictwo Fundacji „ORATOR”: 2002, 209-238, 27-49.
7.16. Pąchalska M. (2003) Zaburzenia neurobehawioralne a jakość życia pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych (W:) A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, BD. MacQueen, (Red.) Neuropsychologiczne problemy pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych: Jakość życia pacjenta. Lublin: UMCS, str. 53 – 84.
7.17. Pąchalska M., Grochmal-Bach B. (2003) Zespół stresu pourazowego u osób po rozległym urazie mózgu (W:) A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, BD. MacQueen, (Red.) Neuropsychologiczne problemy pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych: Jakość życia pacjenta. Lublin: UMCS, 2003, str. 85 – 100.
7.18. MacQueen BD, Pąchalska M. (2003) Zaburzenia porozumiewania się chorych po urazach czaszkowo-mózgowych (W:) A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, BD. MacQueen, (Red.) Neuropsychologiczne problemy pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych: Jakość życia pacjenta. Lublin: UMCS, str. 101 – 120.
7.19. Pąchalska M, Kurzbauer H, Grochmal-Bach B, MacQueen BD, Urbanik A, Herman-Sucharska I. (2003) Nietypowe zaburzenia języka i mowy u pacjentki z klinicznym rozpoznaniem zespołu Steele’a Richardsona-Olszewskiego. W: Red. Jerzy Leszek. Choroby otępienne: Teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. Continuo, 285-304.
7.20. Pąchalska M. (2003) Metody diagnozy chorego z afazją [W:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.) Logopedia: Pytania i odpowiedzi. Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. T. II. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i u dorosłych. str. 611 – 699.
7.21. Pąchalska M. (2003) Metody terapii chorego z afazją [W:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.) Logopedia: Pytania i odpowiedzi. Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, T. II. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i u dorosłych. str. 700 – 771.
7.22. Pąchalska M (2003) Neuropsychologiczna rehabilitacja pacjentów wybudzonych z długotrwałej pourazowej śpiączki [W:] J. Talar (red.) Neurorehabilitacja u progu XXI wieku. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AM w Bydgoszczy, str.56-76.
7.23. Pąchalska M. (2005) Pojęcie szczęścia w psychologii procesu. W: Anna Duszak, Nina Pawlak (red.) Anatomia szczęścia – emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Warszawa: WUW 53-64.
7.24. Pąchalska M. (2005) Proces uwagi i jego zaburzenia u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych (W:) K. Jodzio, Neuronalny świat umysłu. Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków, 109 – 144.
7.25. Pąchalska M. (2005) Neuropsychologiczna diagnostyka afazji (W:) Szeląg E., Gałkowski T. Jastrzębowska G. (red.) Podstawy neurologopedii. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 750-845.
7.26. Pąchalska M. (2005) Kierunki współczesnej terapii chorych z afazją. (W:) Szeląg E., Gałkowski T. Jastrzębowska G. Wprowadzenie do neurologopedii. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 846-906.
7.27. Pąchalska M., MacQueen BD. (2006) Komunikacja interpersonalna a tożsamość człowieka (W:) BLJ. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel (red.) Komunikowanie się. Lublin. Problemy i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 107-135.
7.28. Pąchalska M (2007) Neuropsychologia tożsamości (W:) M. Pąchalska, B. Grochmal-Bach, B.D. MacQueen (red.) Tożsamość człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków: WAM, 25-74.
7.29. Pąchalska M. (2008) Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. W: Domańska Ł., Borkowska R. (red.) Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 153-194.
7.30. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2008) Mózg i pragmatyka. W: Domańska Ł., Borkowska R. (red.) Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 153-194.

 

8. Recenzje publikacji zagranicznych opracowane na zaproszenie wydawnictw zagranicznych, opublikowane w czasopismach wyróżnionych na Liście Filadelfijskiej (z Impact Factorem):


8.1. Pachalska M. (1991) Mutism, by Y. Lebrun. Review. Aphasiology, 5(2), 201-202

8.2. Pachalska M. (1987) The treatment of aphasia. A language-oriented approach, by C.M. Shewan and D.L. Bandur. Review. Aphasiology, 1(1), 101-102

8.3. Pachalska M. (1991) Group therapy: a way of reintegrating patients with aphasia: reply and answers. Aphasiology, 5(6), 63-67

8.4. Pachalska M (2002) The microgenetic revolution: reflections on a recent essay by Jason Brown. Neuro-Psychoanalysis. An Interdisciplinary Journals for Psychoanalysis and the Neurosciences. 4(1):108-116

8.5. Pachalska M. (2006): Review: Robert L. Solso. The psychology of art and the evolution of the conscious brain. Cambridge, Massachusetts, and London, England: The MIT Press, 2003. ISBN: 0-262-19484-8. 278 pages. The Journal of Nervous and Mental Disease, 194 (8), 632-634.

 

9. Recenzje opublikowane na zaproszenie wydawnictw polskich


9.1. Pąchalska M. (2003) Mind and Nature. Essays on time and subjectivity. by J.W. Brown. London and Philadelphia: Whurr Publishers. Review. Acta Neuropsychologica. 1(4): 4¬63-467
9.2. Pąchalska M. (2005) Robert Solso, The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, Acta Neuropsychologica. 3(3): 211-225
9.3. Krystyna Błachnio (2001) Vademecum Logopedyczne. Poznań. Wydawnictwo UAM
9.4. Recenzja wydawnicza tekstu monografii p.t.: Artediagnoza: Psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych w opracowaniu dr Elżbiety Głowackiej z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ (2006) Kraków: Wydawnictwo UJ.
9.5. Pąchalska M. (2005) Foreward. [W:] Jason W. Brown. Process and the Authentic Life: Toward a Psychology of Value. Ontos-Verlag

 

10. Artykuły naukowe niepunktowane na liście ministerialnej


10.1. Kuzak (Pąchalska) M. (1978) Nowa forma grupowej rehabilitacji osób z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. (W:) Materiały II Sympozjum Rehabilitacji. TWK Kraków, 79-86.
10.2. Kuzak (Pąchalska) M. (1980) Model of Group Rehabilitation of People Suffering from Aphasia. (In:) Proceedings of the 18th Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Washington D.C., USA. Vol. II. Speech-Language-Hearing, 127-131.
10.3. Kuzak (Pąchalska) M. (1982) Psychoruchowa metoda terapii autogennej jako nowa forma rehabilitacji chorych z urazami ręki. Zarząd Główny TWK, Biul., Inform., No. 1-2, Warsaw, 9-13.
10.4. Pachalska M., Misra P.C. (1983) Videohypnodesensitization for Dysphasia. (In:) Proceedings, XIX Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, Edinburgh, Scotland, Vol. III. 1041-1045.
10.5. Pachalska M. (1983) Unisensual Therapy for the Treatment of Patients with Global Aphasia. (In:) Proceedings, XIX Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Edinburgh, Scotland. Vol. III. 1046-1050.
10.6. Pachalska M. (1986) The evaluation of speech therapy of global aphasic persons treated by therapeutic teams trained and untrained in nonlingual communication. (In:) Logopedics and Phoniatrics Issues for Future Research. Proceedings of the 20th IALP Congress. Tokyo. 118-119.
10.7. Pachalska M. (1986) Nonverbal and verbal or rather nonlingual and lingual communication of persons with aphasia. (In:) Logopedics and Phoniatrics Issues for Future Research. Proceedings of the 20th IALP Congress. Tokyo, 120-121.
10.8. Pachalska M., Knapik H., Wojtak M. (1984) Der Einfluss der Hypnotherapie auf psychosexuelle Storungen bei Erkrankungen des Zentralnervensystems. (In:) Schlussbericht 4 alpenlandisch-adriatisches Symposium für internationale Zusammenarbeit in der Rehabilitation. Eds. Dressler D., Kaiser J., & Kridlo M., AUF, Vienna, 198-208.
10.9. Pachalski A., Pachalska M., Kilar Z. (1984) Konditionstraining für Para- und Tetraplegiker. (In:) Schlussbericht 4 alpenlandisch-adriatisches Symposium für internationale Zusammenarbeit in der Rehabilitation. Eds. Dresler D., Kaiser J., & Kridlo M., AUF, Vienna, 272-274.
10.10. Pachalska M., Knapik H., Kasperczyk T., Wojtak M. (1984) Arbeitstherapie in der Rehabilitation von Paraplegikern. (In:) Schlussbericht 4 alpenlandisch-adriatisches Symposium für internationale Zusammenarbeit in der Rehabilitation. Eds. Dressler D., Kaiser J., & Kridlo M., AUF, Vienna, 274-282.
10.11. Pachalska M. (1985) Modyfikacja więzi rodzinnej chorych z afazją w procesie rehabilitacji. (W:) Pamiętniki IV Konferencji Seksuologów. Warsaw. 75-88

11. Filmy i teledyski terapeutyczne:


11.1. Pachalska M., Knapik H. (1988) An Aphasic Pianist. Film przedstawiony w czasie obrad III Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazją. Florencja, 16-18 czerwca.
11.2. Pachalska M. (1994) Victory of an aphasic actor. Film przedstawiony w czasie obrad VI Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazją. Aalborg, 23-26 sierpnia.
11.3. Pachalska M., Knapik H. (1994) Creative Aphasia: One Artist’s Struggle. Film przedstawiony w czasie obrad IV Międzynarodowego Kongresu Neurolingwistyki. Kraków, 14-17 września.
11.4. Pąchalska M., Haftek K., Knapik H. (1996) W walce z losem: Piotr. Film przedstawiony w czasie obrad VI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii, Polskiego Towarzystwa Neuro-chirurgów. Konstancin, 9-11 maja.
11.5. Pachalska M., Haftek K., Knapik H. (1996) W walce z losem: Agnieszka. Film przedstawiony w czasie obrad VI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Konstancin, 9-11 maja 1996.
11.6. Pachalska M., MacQueen B.D., Haftek K., Knapik H. (1997) Sprawny inaczej. Film przedstawiony w czasie obrad III Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Ustroń/Cieszyn, 17-19 wrzesień.
11.7. Pachalska M., Haftek K., MacQueen B.D. (1998) When One Has to Pass into Oblivion. Film przedstawiony w czasie obrad VIII Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazją, Johannesburg 25-28 sierpnia.
11.8. Pąchalska M., MacQueen B.D., Knapik H. (1998) Creative Aphasia: A Case Study. Film przedstawiony w czasie obrad Sesji Plenarnej na VIII Międzynarodowym Kongresie Rehabilitacji Chorych z Afazją. Johannesburg, 25-28 sierpnia.
11.9. Pachalska M., MacQueen B.D. (1998) Lost Words. Film przedstawiony w czasie obrad Sesji Plenarnej na VIII Międzynarodowym Kongresie Rehabilitacji Chorych z Afazją. Johannesburg, 25-28 sierpnia.
11.10. Pąchalska M., MacQueen B.D. & Haftek K. (1998) Niezwykli ludzie. Film przedstawiony w czasie obrad III Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ustroń/ Cieszyn, 17-19 wrzesień.
11.11. Pachalska M., MacQueen B. (1998) Odnaleźć siebie. Film przedstawiony w czasie obrad III Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ustroń/ Cieszyn, 17-19 wrzesień.
11.12. Pąchalska M., MacQueen B.D., Pąchalski P. (1999) W walce z nieznanym. Film przedstawiony w czasie obrad Konferencji Naukowej pt. „Diagnozowanie Logopedyczne. Afazja. Zaburzenia rozwoju mowy”. Pomagisterskie Studium Logopedyczne, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Pułtusk, 19-21 czwerca.
11.13. Pąchalska M., Haftek K., (1999) Jedno marzenie. Film przedstawiony w czasie obrad XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin, 1-4 września, 1999.
11.14. Pąchalska M., MacQueen B.D. & Haftek K. (2000) Monumentum exegit aere perennius. Film przedstawiony w czasie obrad VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, 11-13 maj 2000 Konstancin – Jeziorna.
11.15. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2000) Diagnosing pragmatic disturbances. Film wykonany i prezentowany w sesji plenarnej IX Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazja. Rotterdam, 16-18 sierpień 2000.
11.16. Pąchalska M., MacQueen BD. (2002) Formatting memory program. Film naukowy prezentowany w sesji plenarnej Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Toronto 13-16 luty 2002.
11.17. Pąchalska M. (2002) Metody terapii chorych z afazją pourazową. Film naukowy prezentowany w czasie Fakultetów Intra- i Interdyscyplinarnych: ŚPIĄCZKA: PATOMECHANIZM ORAZ NASTĘPSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNE.
11.18. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2007) Autor siebie. Film naukowy prezentowany w czasie obrad 11. Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Gdańsk, 21 – 22 wrzesień 2007.
11.19. Pąchalska M., Pufal A. (2007) Ceroidolipofuscynoza. Film naukowy prezentowany w czasie I Sesji Plenarnej 11. Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Gdańsk, 21 – 22 wrzesień 2007.
11.20. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2007) Zespół MELAS. Film naukowy prezentowany w czasie I Sesji Plenarnej 11. Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Gdańsk, 21 – 22 wrzesień 2007.

 

12. Autorstwo (w tym tłumaczenie i adaptacja kulturowa) testów neuropsychologicznych


12.1. Pąchalska M., (1993) Bostoński Test Apraksji – autoryzowany przekład [Boston Apraxia Test - N. Helm-Estabrooks 1991]. [W:] Afazjologia. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN
12.2. Pąchalska M., (1994) Test Żetonów – Autoryzowana Wersja Polska [Token Test - DeRenzi D. L. A.] Vignolo 1962.
12.3. Pąchalska M., MacQueen B.D. (1997) Zachodnia Bateria Diagnostyczna Afazji – autoryzowana wersja polska [Western Aphasia Battery - WAB, A. Kertesz, 1982 Grune & Stratton]. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.4. Pąchalska M., MacQueen B.D. (1998) Neurolingwistyczny Test Badania Uwagi. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.5. Pąchalska M., MacQueen B.D. (1998) Bostoński Test Nazywania – autoryzowana wersja polska [Boston Naming Test, BNT]. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.7. Pąchalska M., MacQueen B.D. (1998) Arkusz Oceny Funkcji Wykonawczych (dla rodziny lub opiekuna pacjenta). Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.8. Pąchalska M., MacQueen B.D. (1999) Test Pamięci Behawioralnej Rivermead – autoryzowana wersja polska [Rivermead Behavioural Memory Test Barbara Wilson, 1988] Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.9. Pąchalska M. (2000) Skala Powodzenia w Rehabilitacji. 2000: Kraków. Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.10. Test Samodzielności Funkcjonalnej (FIT). 2002: W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB.
12.11. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2002) Kwestionariusz Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym - autoryzowana polska wersja “Frontal Behavioural Inventory” A. Kertesza i wsp. 1998: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 4(1): 81-87.
12.12. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2004) Kliniczny Test Funkcji Wykonawczych. Psychogeriatria Polska: 1(2),141-144.
12.13. Pąchalska M., MacQueen B.D. (2004) Skala Badania Percepcji Siebie. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.14. Międzynarodowy Zestaw Pytań do Badania Osobowości Wersja Polska (IPIP – QPV). 2005: Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.15. Interakcyjne Testy Komputerowe – Mindstreams TM , 2005: Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.16. Pąchalska M., MacQueen B.D., Moskała M. (2005) Kwestionariusz Oceny Anosognozji. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
12.17. Skala Pamięci Wechslera – Wechsler Memory Scale - WMS-III, 2006: Instytut Psychologii UG, Gdańsk.
12.18. Pąchalska M. (2007) Kwestionariusz Analizy Celów [W:] Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
12.19. Pąchalska M. (2007) Ankieta oceny interakcji społecznych [W:] Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
12.20. Pąchalska M. (2007) Ankieta oceny niestosownego ujawnienia samego siebie [W:] Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
12.21. Pąchalska M., MacQueen B.D., Szwabowska D. (2006) Skala jakości życia po urazie mózgu. - autoryzowana polska wersja “Quality of Life after Brain Injury - QOLIBRI” J.L. Truelle i wsp. 2003: Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.

 

13. Programy komputerowe

 

13.1. Pąchalska M., Gans Z., Sadowska D. (2004) Adaptacja gry komputerowej „Gdzie na świecie jest Carmen San Diego” do terapii zaburzeń poznawczych. New York: Center for Cognition and Communication

14. Tłumaczenia z języka angielskiego
14.1. Zrozumieć Afazję. Przewodnik dla rodzin i przyjaciół [oryginał: Understanding Aphasia: A guide for family and friends, by M. Taylor-Sarno, M.D., hc.] (Przetłumaczone na język polski przez M. Pąchalską), Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu, Kraków, 1993.
14.2. Pąchalska M (2001) Wspomnienie specjalisty-neurologa po udarze mózgu, Fizjoterapia Polska, 1(1): 83-86. Tłumaczenie artykułu: DiMauro S (1998) A Survivor’s Perspective. [W:] Gillen G, Burkhardt A, redd., Stroke Rehabilitation: A Function-Based Approach. St. Louis: Mosby, 508-511.


Członkostwo w Stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych


Organizacje / stowarzyszenia naukowe

 

New York Academy of Sciences Członek 1997 – nadal
World Association of Social Psychiatry Członek 1983 – nadal
American Speech-Language-Hearing Association Członek 1980 – nadal
International Medical Society of Paraplegia Członek 1998 – nadal
Pan-European Society of Aphasiology Wiceprzewodnicząca 1987 – nadal
International Society of Neurolinguistics Członek 1993 – nadal
International Society of Neuropsychology Członek 1990 – nadal
Pan-European Society of Aphasiology Członek – założyciel 1987– nadal
European Federation of Neuropsychological Societies Członek 2004 – nadal
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Członek 1989 – 2003
Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne (PTNeur) Prezes 1992 – nadal
Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
(PTNeur) Członek-Założyciel 1992 – nadal
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Członek-Założyciel 1991 – nadal
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Członek 1989 – nadal
Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne Wiceprzewodnicząca 1996 – nadal
Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne Członek-Założyciel 1996 – nadal
Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem Członek 1977 – nadal
Komisja Logopedyczna
Komitetu Językoznawstwa PAN Członek 1987 – 1989

Komisja Neuropsychologiczna
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN Członek 1989 – nadal


Działalność w Czasopismach Naukowych


1. Redaktor Naczelny, ACTA NEUROPSYCHOLOGICA [od roku 2003 – nadal]

2. Redaktor Naczelny, Niepełnosprawność i Zdrowie [od roku 2004 – nadal


Członek Kolegiów Redakcyjnych


1. Członek Kolegium Redakcyjnego, APHASIOLOGY: An International, Interdisciplinary Journal [od roku 1986 – nadal]
2. Członek Kolegium Redakcyjnego, Applied Neuropsychology [od roku 1988 – 2005]


Członek Rady Naukowej Czasopism z znajdujących się na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (z Impact Factorem) i czasopism o zasięgu międzynarodowym


1. Członek Rady Naukowej, Medical Science Monitor [od roku 2001– nadal]
2. Członek Rady Naukowej, Case Reports & Clinical Practice Review [od roku 2001 – nadal] Członek Rady Naukowej, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja [od roku 2000 – nadal]
3. Członek Rady Naukowej, Fizjoterapia Polska [od roku 2001– nadal]
4. Członek Rady Naukowej, Psychogeriatria Polska [od roku 2001– nadal]
5. Członek Rady Naukowej, Studia Whiteheadiana [od roku 2007– nadal]


Nagrody i wyróżnienia

 

Złoty Krzyż Zasługi Rada Państwa 2009
Srebrny Krzyż Zasługi Rada Państwa 1986
Złota Odznaka m. Krakowa Prezydent Miasta Krakowa 1981
Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej Rada Narodowa 1987
Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki za rok 1987 za pracę pt. Kompleksowy Model Rehabilitacji Chorych z Ogniskowym Uszkodzeniem Mózgu i Afazją Całkowitą Prezydent Miasta Krakowa – Tadeusz Salwa
Przewodniczący Rady Narodowej Miasta Krakowa – Apolinary Kozub 1989
Order C 4 Laug Królowa Danii 1994
Nagroda Ministerialna Prezes Urzędu Kultury Fizycznej 1986
Nagroda Ministerialna Prezes Urzędu Kultury Fizycznej 1988
Nagroda Ministerialna Prezes Urzędu Kultury Fizycznej 1992
Medal im. Józefa Dietla Stowarzyszenie Wychowanków AM w Krakowie 1978
Medal im. Andrzeja Bandurskiego Stowarzyszenie Wychowanków AM w Krakowie 1980
Medal im. Ludwika Bierkowskiego Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 1983
Medal im. Mikołaja Kopernika Stowarzyszenie Wychowanków AM w Krakowie 1985
Medal im. Józefa Marka Towarzystwo PAX 1987
Medal im. Mieczysława Skulimowskiego Katedra Historii Medycyny CM UJ 2003
Międzynarodowy Człowiek Roku 2000 International Biographical Centre, Cambridge, Anglia 1999
Who’s Who in the World, XV Edycja Marquis Publications 1997
Who’s Who in the World, XVI Edycja Marquis Publications 1998
Dictionary of International Biography, XXVII Edycja International Biographical Centre, Cambridge, Anglia 1999
Fulbright Grant Fulbright Foundation 1976
Teaching Assistantship Queen Elizabeth II Rehabilitation Centre, Sydney, Australia 1984
Teaching Assistantship Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology 1986
Teaching Professorship University Vrije, Brussels 1988
Copernicus Prize 2003 Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne 2003
Nagroda Jubileuszowa z okazji 20-lecia pracy Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej 2006
Nagroda indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Minister Nauki i Szkolnictwa 2008
Nagroda J.M. Rektora U.G. Uniwersytet Gdański 2010

 

Kontakt

 

Katedra Neuropsychologii
Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30 - 705 Kraków
email: neuropsychologia23@o2.pl


 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Wymagany
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito