mapa serwisu kontakt English Deutsch
A A A

Stypendia

drukuj drukuj

(stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych zapomogi)
 

(stypendia za wyniki nauce dla studentów, którzy nie mogą otrzymywać świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej - cudzoziemcy spoza UE, studenci, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów)
 

(stypendia dla studentów kierunku „prawo”, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i posiadają dodatkowe osiągnięcia lub znajdują się w trudnej sytuacji materialnej)
 

 

 

Informacja o stypendiach naukowych dla studentów, którzy nie mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z dnia 4 marca 2013 r. utworzony został nowy fundusz stypendialny dla studentów naszej Uczelni. Począwszy od roku akademickiego 2013/2014 studenci, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a nie mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów (m in. cudzoziemcy spoza UE i osoby, które ukończyły już jeden kierunek studiów) będą mogli ubiegać się o stypendium za wyniki  nauce ze środków Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Regulamin Studenckiego Funduszu Stypendialnego

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Wymagany
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito