Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Rozpocznij rekrutację

drukuj drukuj

Proces rekrutacji przebiega w następujących etapach:

(jeżeli rekrutujesz się do Wydziału Zamiejscowego w Tychach przejdź tu)

  • Rejestracja na studia realizowane od semestru letniego rozpoczyna się 9 stycznia 2017 r. Dokumenty w Dziale Rekrutacji można składać od 9 stycznia 2017 r.
  • Rejestracja na studia zaczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2017/2018 rozpoczyna się 15 maja 2017 r. Dokumenty w Dziale Rekrutacji można składać od 15 maja 2017 r. (tegoroczni maturzyści będą mogli składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości tj.  po 30 czerwca 2017 r.)

Etap I - rejestracja na studia

wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny na naszej stronie http://rekrutacja.ka.edu.pl/  

Dokładnie czytaj polecenia występujące przy rejestracji. Przy wypełnianiu formularza zwróć uwagę na to

  • czy adres zameldowania podałeś dokładnie tak jak masz go wpisanego w dowodzie osobistym
  • czy wpisałeś poprawnie numer świadectwa dojrzałości (UWAGA kandydaci posiadający nową maturę - świadectwo dojrzałości to to świadectwo, które otrzymujesz w czerwcu, więc nie spiesz się i nie wpisuj danych ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, które otrzymujesz w kwietniu)

Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu system wygeneruje kwestionariusz kandydata na studia. Wydrukuj go, uzupełnij wymagane punkty, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz deklarację językową. Podpisz wszystkie dokumenty.

Etap II

przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty do złożenia na studia, opłać postępowanie kwalifikacyjne - patrz Wymagane dokumenty

Etap III

tak przygotowane dokumenty złóż w Dziale Rekrutacji Krakowskiej Akademii (ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, bud C, parter, w godzinach otwarcia Działu Rekrutacji)

Etap IV

jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na dwa kierunki studiów lub dwie specjalności lub na studia stacjonarne i niestacjonarne podczas rejestracji możesz wybrać inny kierunek, skompletuj drugi komplet dokumentów i złóż go w Dziale Rekrutacji.

Etap V

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne. Po wynik postępowania kwalifikacyjnego zgłoś się w dniu wyznaczonym przy składaniu dokumentów (znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia dokumentów) lub w przeciągu kilku najbliższych dni od wyznaczonej daty do Działu Rekrutacji. 

Etap VI

odbierając decyzję z postępowania kwalifikacyjnego od razu podpiszesz Umowę o świadczenie nauki oraz będziesz miał możliwość wpłacenia wpisowego.

 

Proces rekrutacji zakończony jest wpisaniem na listę studentów, nadaniem numeru albumu (indeksu) i wygenerowaniem indywidualnego numeru konta bankowego.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
 

tel. 12 252 44 00, 12 292 62 16
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito