Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Poniżej znajduje się lista wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych.

Możesz również skorzystać z bazy wszystkich wykładowców  lub skorzystać z naszej wyszukiwarki

dr Adam Strzelec

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Katedra Prawa Karnego, Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (obecnie Krakowskiej Akademii) ukończył z wyróżnieniem. W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (praca obroniona z wyróżnieniem). Od 2008 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim prawo karne materialne, prawo wykroczeń, oraz prawo medyczne.

prof. zw. dr hab. Janusz Szwaja

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Handlowego i Własności Przemysłowej

dr Magdalena Ślusarczyk

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych
dr Jowita Świerczyńska

dr Jowita Świerczyńska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Handlu Zagranicznego
Doktor nauk ekonomicznych. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Praca doktorska pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Jana Rymarczyka.Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie ukończyła kierunek: Stosunki międzynarodowe, specjalność: Handel zagraniczny.
doc. dr Tomasz Trafas

doc. dr Tomasz Trafas

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył także Podyplomowe Studium Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. W latach 1975-76 roku odbywa aplikację sądowa wraz z egzaminem sędziowskim; pracę doktorską obronił w 1986 roku (doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UJ z zakresu cywilistyki - prawo autorskie). Od ukończenia studiów do 1997 roku był pracownikiem naukowo-badawczym w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ.

doc. dr Robert Uberman

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych

prof. nadzw. dr hab. Danuta Waniek

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Systemów Politycznych, Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego

prof. zw. dr hab. Jan Widacki

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Katedra Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk o Policji, Katedra Nauk o Policji
Profesor nauk prawnych w zakresie kryminalistyki. Od października 2012 r. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Dyrektor Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii, Kierownik Katedry Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk o Policji. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wykłada kryminologię i kryminalistykę, prowadzi też autorski wykład na temat zabójstwa i jego sprawcy. Z tych dyscyplin prowadzi też seminaria magisterskie i doktorskie.
doc. dr Halina Wierzbińska

doc. dr Halina Wierzbińska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Studia prawnicze odbywała w latach 1959 – 1964 na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie w 1972 r. uzyskała stopień naukowy doktora. Ukończyła również aplikację sądową i radcowska.

dr Beata Więzowska - Czepiel

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Cywilnego
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  Następna  8
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito