Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Poniżej znajduje się lista wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych.

Możesz również skorzystać z bazy wszystkich wykładowców  lub skorzystać z naszej wyszukiwarki

dr Marcin Sala-Szczypiński

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Prawa Cywilnego, Katedra Sztuk Audiowizualnych

dr Jan Staszków

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskane tytuły magistra prawa i doktora prawa w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Studia podyplomowe w Holandii i Grecji na Akademiach Prawa Międzynarodowego. Prowadzi wykłady z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa traktatów, prawa Unii Europejskiej (zarys systemu), oraz elementów protokołu dyplomatycznego i etykiety.
prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Z Krakowską Akademią związana od 2001 roku. Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a od 2005 roku jest prorektorem ds. studenckich.
prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Z Krakowską Akademią związana od 2001 roku. Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a od 2005 roku jest prorektorem ds. studenckich.

dr Adam Strzelec

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Katedra Prawa Karnego, Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (obecnie Krakowskiej Akademii) ukończył z wyróżnieniem. W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (praca obroniona z wyróżnieniem). Od 2008 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim prawo karne materialne, prawo wykroczeń, oraz prawo medyczne.

prof. zw. dr hab. Janusz Szwaja

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Handlowego i Własności Przemysłowej

dr Magdalena Ślusarczyk

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych
dr Jowita Świerczyńska

dr Jowita Świerczyńska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Handlu Zagranicznego
Doktor nauk ekonomicznych. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Praca doktorska pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Jana Rymarczyka.Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie ukończyła kierunek: Stosunki międzynarodowe, specjalność: Handel zagraniczny.
doc. dr Tomasz Trafas

doc. dr Tomasz Trafas

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył także Podyplomowe Studium Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. W latach 1975-76 roku odbywa aplikację sądowa wraz z egzaminem sędziowskim; pracę doktorską obronił w 1986 roku (doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UJ z zakresu cywilistyki - prawo autorskie). Od ukończenia studiów do 1997 roku był pracownikiem naukowo-badawczym w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ.

doc. dr Robert Uberman

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  Następna  8
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Min. rozdz. 1280x800.
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito