Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Poniżej znajduje się lista wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych.

Możesz również skorzystać z bazy wszystkich wykładowców  lub skorzystać z naszej wyszukiwarki

prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Pluciński

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGH). Profesor i wykładowca na uczelniach w Polsce i za granicą (jako wizytujący profesor wykłady m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, na Litwie oraz w Rosji). Specjalizacja: ekonomia gospodarki otwartej; integracja europejska; handel międzynarodowy; Polska w UE; Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze.

dr Stefan Poździoch

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

prof. nadzw. dr hab. Jarosław Rokicki

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Studiów Amerykanistycznych i Migracji Międzynarodowych

doc. dr Stefan Sacha

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Turystyki Międzynarodowej i Geografii Społecznej

dr Marcin Sala-Szczypiński

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Prawa Cywilnego, Katedra Sztuk Audiowizualnych

dr Jan Staszków

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskane tytuły magistra prawa i doktora prawa w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Studia podyplomowe w Holandii i Grecji na Akademiach Prawa Międzynarodowego. Prowadzi wykłady z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa traktatów, prawa Unii Europejskiej (zarys systemu), oraz elementów protokołu dyplomatycznego i etykiety.
prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Z Krakowską Akademią związana od 2001 roku. Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a od 2005 roku jest prorektorem ds. studenckich.
prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Z Krakowską Akademią związana od 2001 roku. Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a od 2005 roku jest prorektorem ds. studenckich.

mgr Adam Strzelec

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Prawa Karnego, Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ukończył z wyróżnieniem w 2007 r. Obecnie doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku Asystenta w Katedrze Prawa Karnego KA. Prowadzi zajęcia z prawa karnego materialnego, prawa wykroczeń, wiedzy o państwie i prawie.

dr Jacek Szwaja

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Nauk o Administracji
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  Następna  9
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito