Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Poniżej znajduje się lista wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych.

Możesz również skorzystać z bazy wszystkich wykładowców  lub skorzystać z naszej wyszukiwarki

dr Magdalena Ślusarczyk

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych
dr Jowita Świerczyńska

dr Jowita Świerczyńska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Handlu Zagranicznego
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych oraz Katedrze Zastosowań Metod Statystycznych w Finansach i Ekonomii Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. praktyk studenckich.
doc. dr Tomasz Trafas

doc. dr Tomasz Trafas

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył także Podyplomowe Studium Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. W latach 1975-76 roku odbywa aplikację sądowa wraz z egzaminem sędziowskim; pracę doktorską obronił w 1986 roku (doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UJ z zakresu cywilistyki - prawo autorskie). Od ukończenia studiów do 1997 roku był pracownikiem naukowo-badawczym w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ.

doc. dr Robert Uberman

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Stosunków Międzynarodowych

prof. nadzw. dr hab. Danuta Waniek

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Systemów Politycznych, Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego

prof. zw. dr hab. Jan Widacki

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Katedra Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk o Policji, Katedra Nauk o Policji
Profesor nauk prawnych w zakresie kryminalistyki. Od października 2012 r. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Dyrektor Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii, Kierownik Katedry Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk o Policji. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wykłada kryminologię i kryminalistykę, prowadzi też autorski wykład na temat zabójstwa i jego sprawcy. Z tych dyscyplin prowadzi też seminaria magisterskie i doktorskie.
doc. dr Halina Wierzbińska

doc. dr Halina Wierzbińska

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Studia prawnicze odbywała w latach 1959 – 1964 na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie w 1972 r. uzyskała stopień naukowy doktora. Ukończyła również aplikację sądową i radcowska.

dr Beata Więzowska - Czepiel

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Cywilnego
prof. nadzw. dr hab. Bożena Wójtowicz

prof. nadzw. dr hab. Bożena Wójtowicz

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Turystyki Międzynarodowej i Geografii Społecznej
geograf, dydaktyk geografii, podróżnik, zwiedziła większość krajów europejskich oraz Kubę, Meksyk, Indie, Nepal, Egipt, Maroko, Jordanię. Kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2004-2006 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach, a do 2011 roku była kierownikiem Katedry Turystyki i Rekreacji.
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Cywilnego
Absolwent studiów prawniczych w Polsce, poznał także europejskie prawo gospodarcze i cywilne na Universität Bielefeld w Niemczech oraz University of Staffordshire w Stoke-on-Trent w Anglii. Profesor nadzwyczajny specjalizujący się w prawie cywilnym i prawie własności intelektualnej.
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  Następna  8
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito