Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Przepisywanie ocen / Grades transfer

drukuj drukuj

Informacja na temat przepisywania ocen

PRZEPISYWANIE OCEN

(poniższa informacja nie dotyczy studentów Wydziału Lekarskiego)

 

Studenci rozpoczynający lektorat w danym  roku akademickim mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z języka obcego.

Zwolnieni z obowiązku uczęszczania na zajęcia mogą zostać tylko studenci posiadający:

- certyfikat poświadczający znajomość języka specjalistycznego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2 lub wyższym, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich B2+ lub wyższym (np. student Prawa – certyfikat Cambridge English: Legal)

- zaświadczenie poświadczające zdanie egzaminu resortowego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2 lub wyższym, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich B2+ lub wyższym (np. student Bezpieczeństwa Narodowego – egzamin STANAG na poziomie 3 lub wyższym z wszystkich części egzaminu)

- międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka ogólnego na poziomie C1 lub wyższym (np. Cambridge English: Advanced lub Proficiency)

- dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii nowożytnej

- dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku zbliżonym do obecnie studiowanego i zaświadczenie o zaliczeniu modułu języka obcego specjalistycznego na poziomie B2 lub wyższym, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich B2+ lub wyższym.

Zwolnienie studenta z uczestniczenia w zajęciach może nastąpić wyłącznie po złożeniu wniosku do Studium Języków Obcych. Student zobowiązany jest stawić się w SJO z certyfikatem bądź indeksem ze stosownym wpisem oraz ich kserokopiami, które pozostają w SJO, dokumentując przepisane oceny.

Każdy wniosek o przepisanie oceny będzie rozpatrywany indywidualnie przez Kierownictwo SJO w godzinach dyżurów.

Termin zgłaszania wniosków w sekretariacie SJO upływa 31 października danego roku akademickiego.

_____________________________________________________________________________________________________________

Studenci posiadający dokument poświadczający biegłość w zakresie języka obcego ogólnego na poziomie B2 i B2+ będą kontynuować naukę języka obcego w grupach na poziomie C1 i muszą zgłosić się do SJO po skierowanie do odpowiedniej grupy lektoratowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 października danego roku akademickiego.

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito