Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w jednostkach samorządowych, administracji publ. i organizacjach politycznych

drukuj drukuj

Do wykonywania większości zawodów niezbędny jest certyfikat zaświadczający, że jego posiadacz jest nie tylko uprawniony, ale i posiada niezbędne kwalifikacje do jego uprawiania. Pielęgniarka czy lekarz nie są dopuszczeni do zawodowej praktyki bez odpowiednich dokumentów; prawnik, księgowy, weterynarz, kierowca czy operator sprzętu – i wiele innych zawodów -  znajdują się w podobnej sytuacji. Zdziwienie więc musi budzić fakt, że w tak wielu przypadkach decyzje o skutkach znacząco dalej idących są pozostawiane osobom, które bądź nie mogą się wykazać odpowiednimi kwalifikacjami, bądź – w najlepszym przypadku – posiadają formalne kwalifikacje bez posiadania specjalnych umiejętności w poruszaniu sie w przestrzeni politycznej i administracyjnej oraz rozwiązywaniu problemów ważnych dla tysięcy osób.

Proponowane studia podyplomowe są pomyślane jako forma zdobycia takich umiejętności oraz testowania ich w odniesieniu do konkretnych problemów regionu i kraju.

I.  Ogólna struktura studiów podyplomowych

Studia zawierają 4 grupy przedmiotów składajacych się na profil absolwenta. Są to:
• moduł ogólnej wiedzy prawnej i administracyjnej (podstawy prawa i ekonomii w ujęciu międzynarodowym – Unia Europejska – krajowym i regionalnym),
• moduł wizerunkowy i społecznej komunikacji (marketingowe narzędzia politycznej promocji oraz umiejętność sprawnego społecznego komunikowania się),
• moduł instrumentalny i narzędzi administracyjno-politycznych (praktyczna znajomość metod, technik i narzędzi służących do rozwiązywania typowych problemów)
• moduł decyzyjny i rozwiązywania problemów (metody i narzędzia rozwiązywania złożonych problemów i podejmowania decyzji ).

1. Charakterystyka modułów
• Moduł 1 – jest zorientowany na zdobycie podstawowego zrozumienia problematyki prawnej, gospodarczej i społecznej regionu, kraju i Unii Europejskiej. Szczególne miejsce zajmuje tu problem samowystarczalnego wzrostu w odniesieniu do krajowych ekonomicznych systemów oraz jego podsystemów (np. Ochrona zdrowia, system społecznych ubezpieczeń).
• Moduł 2 – poświęcony jest zdobyciu wiedzy i umiejętności politycznej autopromocji oraz publicznego występowania i komunikacji na poziomie indywidualnym i społecznej grupy.
• Moduł 3 – przedstawia praktyczną wiedzę rozwiązywania typowych problemów w oparciu o metody algorytmiczne i heurystyczne.
• Moduł 4 – poświęcony jest zdobyciu umiejętności posługiwania się komputerem w procesie myślenia. Nacisk jest położony na budowanie struktur złożonych problemów, ich testowanie oraz szukanie rozwiązań w oparciu o unikalny zestaw metod i technik Systemowej Dynamiki i Uczącej się Organizacji.

2. Godzinowa struktura modułów
▪ moduł ogólnej wiedzy prawnej i administracyjnej – 24 godziny
▪ moduł wizerunkowy i spolecznej komunikacji – 24 godziny
▪ moduł instrumentalny i narzedzi administracyjno-politycznych – 64 godzin (moduł zawiera 16 godziną praktykę o charakterze warsztatowym)
▪ moduł decyzyjny i rozwiązywania problemów – 52 godzin (moduł zawiera 16 godzinną praktykę o charakterze warsztatowym)

II. Metodologia i dydaktyka studiów podyplomowych

Studia te nie są pomyślane jako standardowe podniesienie kwalifikacji uczestników, ale raczej doskonalące seminarium spełniające 3 cele:
1. Praktyczny charakter – teoretyczna zawartość studiów jest ograniczona do minimum, a nacisk jest położony na jej aplikacyjne walory. Każdy omawiany przedmiot/temat jest osadzony w konkretnym kontekście i zadaniem wykładowcy jest pokazywanie teorii poprzez jej zastosowanie.
2. Orientacja na problemy – całe studia przygotowują uczestników do rozwiązywania problemów występujących w administracyjnej i politycznej praktyce. Nacisk jest położony nie na formalne aspekty podejmowania decyzji, ale na zawartość problemów i umiejętność odkrywania ich struktury oraz ich rozwiązywania poprzez obiektywną analizę i z użyciem komputerów.
3. Technologiczne wspomaganie procesów myślenia wykorzystując metodologię Dynamiki Systemów oraz komputerowe pakiety służące do odkrywania struktur problemów, ich przyjazną symulację (brak wymogu większej wiedzy z zakresu informatyki) oraz analizę wrażliwości rozwiązań.

III. Przedmiotowa struktura studiów podyplomowych

System polityczny i administracyjny RP na tle współczesnych systemów politycznych
Nauka i psychologia polityki
Podstawy prawa
Podstawy społecznej komunikacji
Protokół, etykieta i sztuka publicznego występowania
Polityczny marketing
Socjotechnika publicznych relacji
Podstawy Badań Operacyjnych
Zarządzanie projektami
Heurystyczne narzędzia rozwiązywania problemów
Przywództwo i techniki negocjacyjne
Podstawy dynamicznego myślenia z użyciem komputera
Modelowanie problemów z użyciem komputera
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z użyciem komputera
Seminarium dyplomowe

Liczba godzin ogółem: 174 (2 semestry)
Cena za całość: 3200 zł

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito